'Inzet op voorkomen natuurrampen bespaart veel menselijk leed én kosten'

20 NOV 2023 15:20 | Rode Kruis

Dit is een expertquote van Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp, het Nederlandse Rode Kruis. 

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Overstromingen minder dodelijk, ondanks klimaatverandering en overbevolking

Het is goed nieuws dat overstromingen minder dodelijk zijn. De wetenschap laat het zien. Nu is het aan overheden om daar op de komende klimaattop naar te handelen. Inzetten op het voorkomen van natuurrampen voorkomt veel menselijk leed én bespaart kosten. Volgens onderzoek van het Rode Kruis scheelt iedere euro die je nu investeert in het voorkomen van rampen 16 euro aan noodhulp achteraf. Het is dus niet alleen menselijk om in te zetten op het voorkomen van natuurrampen, maar ook economisch een verstandige keuze.

Er zullen de komende jaren meer en intensere natuurrampen zijn, als gevolg van klimaatverandering. Maar, zoals het onderzoek van TU Delft ook stelt, natuurgeweld hoeft niet te leiden tot een natuurramp met talloze menselijke slachtoffers. Als waarschuwingssystemen de norm worden én als we veel meer inzetten op het structureel voorkomen van natuurrampen, redden we mensenlevens.

Het Rode Kruis werkt in veel landen al nauw samen met meteorologische diensten: hun weerswaarschuwingen zijn de basis voor onze waarschuwingsberichten om mensen en hun bezittingen op tijd te evacueren of te beschermen. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat die berichten begrijpelijk zijn, zodat mensen weten wat ze moeten doen, én dat we zelfs de meest afgelegen plaatsen bereiken.

Naast deze innovaties, werkt het Rode Kruis ook met de natuur. Een mangrovebos aan de kustlijn zorgt bijvoorbeeld voor minder sterkere golfslag bij een tropische storm. En daarmee dus dat huizen overeind blijven, de natuur behouden blijft én dat mensen een storm, cycloon of tyfoon overleven.

Kortom, de kennis is er. Nu nog de politieke wil om nu al in te grijpen en mensen structureel weerbaar te maken tegen natuurgeweld.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid