'Mensen helpen tegen extreem weer nog blinde vlek voor bedrijven en overheden'

24 NOV 2023 09:00 | Rode Kruis

Dit is een expertquote van Fleur Monasso, Senior Programmamanager, het Rode Kruis-Klimaatcentrum.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: VN: wereld koerst af op 2,5 tot 2,9 graad opwarming, ‘meedogenloos’ ingrijpen nodig

Mensen lokaal helpen om weerbaarder te worden tegen extreem weer en klimaatverandering is helaas nog een blinde vlek voor veel bedrijven en overheden. We hebben met zijn allen de verantwoordelijkheid om de meest kwetsbare gemeenschappen te helpen om zich te wapenen tegen de klimaatcrisis, zowel vanuit humanitair als economisch perspectief. Het aantal mensen dat ieder jaar afhankelijk is van humanitaire hulp door extreem weer als overstromingen, droogte, bosbranden of stormen ligt rond de 108 miljoen mensen per jaar. Naar verwachting zal dit getal verdubbelen in 2050 tot meer dan 200 miljoen mensen als we niet snel in actie komen.

Er ligt een opgave voor overheden bij de komende klimaattop. Als we de opwarming van de aarde niet onder de 1,5 graad krijgen, heeft dat gigantische humanitaire gevolgen. Iedere halve graad meer leidt tot meer en intensere natuurrampen en daarmee tot verlies van mensenlevens. Inzetten op het voorkomen van dit soort rampen is urgent om mensenlevens te kunnen redden, maar ook verstandig om niet met veel meer kosten te maken te krijgen. Waar er nu 3,5 tot 12 miljard euro per jaar naar humanitaire hulp gaat, kan dat oplopen tot wel 20 miljard euro per jaar. Er is dan zoveel hulp nodig, dat het zelfs voor een organisatie die gewend is om miljoenen mensen tegelijkertijd noodhulp te verlenen, niet is bij te benen.

Er ligt ook een grote verantwoordelijkheid voor bedrijven. Tot nu toe zien we dat er veel wordt geïnvesteerd in het reduceren van broeikasgassen. Dit is ontzettend belangrijk. Tegelijkertijd is het voor bedrijven belangrijk om ook klimaatrisico’s lokaal te adresseren. De kwetsbaarheid van een hele gemeenschap komt in de board room veel te weinig ter sprake. En juist dat kan een bedrijf duur komen te staan.

Om een voorbeeld te geven, je kunt een dijk om je fabriek zetten. Daarmee red je de materiële schade van je bedrijf. De werknemers daarentegen, krijgen nog steeds te maken met de overstroming. Ze raken hun huis of hun familie kwijt, hun oogsten mislukken. Vooral vrouwen zijn vaak het slachtoffer van overstroming, tot zelfs 90 procent van de doden in sommige rampen is vrouw. Kortom, de fabriek heeft alsnog een probleem met de productieprocessen tijdens en in de nasleep van de ramp. Hoe weerbaarder een gemeenschap is tegen klimaatrisico’s, hoe minder kwetsbaar de bedrijvigheid in die gemeenschap.

Het Rode Kruis Klimaatcentrum roept overheden en bedrijven op om ook het grotere plaatje voor zich te houden. Kijk niet alleen naar wat een storm of lange periode van droogte voor jouw bedrijf betekent, maar kijk naar de gemeenschap of regio waar je actief bent. Probeer te begrijpen waarom sommige gemeenschappen of groepen binnen een gemeenschap extra kwetsbaar zijn. Maak gebruik van de kennis van hulporganisaties en werk lokaal samen om zo veel mogelijk verschil te kunnen maken. Hoe beter een bedrijf helpt om gemeenschappen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatcrisis, hoe meer het actief blijft in tijden van extreem weer en afwijkende seizoenen. Doen we het niet, dan komen de klimaatrisico’s ons allemaal duur te staan.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid