'Humanitaire gevolgen van klimaatcrisis onbeheersbaar op termijn'

30 NOV 2023 08:00 | Rode Kruis

Dit is een expertquote van Derk Segaar, hoofd internationale hulp bij het Rode Kruis.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: VN waarschuwt vlak voor klimaattop: 'Mensheid breekt verkeerde records' | RTL Nieuws

Mensen beschermen tegen de klimaatcrisis is de grootste uitdaging waar het Rode Kruis nu voor staat. Bijna iedere humanitaire ramp waar wij getroffenen helpen, verergert door klimaatverandering. Het Rode Kruis roept wereldleiders aan de start van de 28ste klimaattop in Dubai op: investeer fors in de gemeenschappen in de meest kwetsbare situaties. Zij hebben de minste middelen en capaciteit om zich te weren tegen klimaatverandering. Terwijl ze de grootste gevolgen ervan ervaren, mede omdat klimaatverandering werkt als een katalysator van conflict, ongelijkheid en armoede.

De klimaatcrisis is in toenemende mate de drijvende kracht achter natuurrampen wereldwijd. Extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, orkanen en bosbranden worden niet alleen frequenter, maar ook intenser. Deze gebeurtenissen hebben een verwoestende impact op gemeenschappen, waarbij levens, huizen en inkomstenbronnen in één klap verloren gaan. De afgelopen vijf jaar (2018-2022) werd maar liefst 96 procent van alle rampen veroorzaakt door extreme weersomstandigheden. Ruim 1,5 miljard mensen wereldwijd werden hierdoor getroffen, onder wie naar schatting 130 miljoen mensen ontheemd raakten in hun eigen land. Meer dan 120.000 mensen verloren hun leven. Deze schokkende cijfers benadrukken hoe dringend wereldwijde actie nodig is om klimaatverandering te remmen en mensen te helpen die erdoor worden getroffen.

Kortom, de klimaatcrisis is een humanitaire crisis. Het raakt de mensen in meest kwetsbare situaties onevenredig hard. Zelfs voor een organisatie die gewend is om miljoenen mensen noodhulp te verlenen, is het een opgave om dat te blijven doen als het zo doorgaat. Op de COP28 roept het Rode Kruis wereldleiders op om fors te investeren in de meest klimaatkwetsbare landen, zodat ze kunnen investeren in vroegtijdige waarschuwingssystemen, een beter sociaal vangnet en natuurlijke oplossingen om weerbaar te worden tegen extreem weer. Als we niet snel en op grote schaal actie ondernemen, worden de humanitaire gevolgen volgens het Rode Kruis op termijn onbeheersbaar. Het is bovendien niet alleen humaan, maar ook de financieel logische keuze om nú te investeren in het klimaat.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid