'Het Adviescollege ICT-toetsing moet advies in lijn brengen met de huidige situatie'

11 APR 2023 09:11 | CGI Nederland

Dit is een expertquote van Johan de Jong, Expert Digital Government, CGI Nederland

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: De meest gemaakte fouten bij overheids-ICT op een rijtje - AG Connect

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) heeft adviezen gegeven voor verbetering van ICT-projectbeheersing bij de Rijksoverheid in hun jaarrapportage van 2022, gebaseerd op meer dan 100 onderzoeksrapporten sinds 2015.

Eén van de adviezen is grootschalige ICT-vernieuwing stapsgewijs aan te pakken. Het college constateert dat overheidsinstellingen vaak veel tegelijkertijd oppakken, zoals een combinatie van systeemvernieuwingen, procesveranderingen en de introductie van generieke oplossingen. Hoewel dit op het eerste gezicht logisch klinkt, is het de vraag of het een op een toepasbaar is op de huidige automatiseringspraktijk binnen de Rijksoverheid.

Uitvoeringsinstellingen worden momenteel geconfronteerd met een overvloed aan nieuwe wetten waaraan ze de komende jaren moeten gaan voldoen, zoals de Woo, SDG, WMEBV en de WDO. Dit heeft grote invloed op de inrichting van de digitale dienstverlening van deze instellingen en vereist rigoureuze aanpassingen van het totale informatievoorzieningslandschap. Een stapsgewijze aanpak blijft verstandig, maar om op tijd klaar te zijn is het onontkoombaar meerdere zaken tegelijkertijd aan te pakken.

Tegelijkertijd zien we dat de eisen voor de inrichting van de digitale dienstverlening het beste gerealiseerd kunnen worden vanuit een platformbenadering, waarbij verschillende specifieke en generieke systemen en diensten gezamenlijk zorgen voor een naadloze digitale ervaring voor burgers en bedrijven. Door in het ontwerp rekening te houden met schaalbaarheid en wendbaarheid, kan zo’n platform gemakkelijk meegroeien met de veranderende behoeften en technologische ontwikkelingen.

Ik pleit voor een aanpak waarbij eerst een basisvoorziening van het platform met alle componenten wordt ingericht. En vervolgens daarop enkele dienstverleningsprocessen implementeren om te laten zien dat het platform de primaire processen van de organisatie end-to-end digitaal kan ondersteunen. Onze ervaring leert dat zo’n basisvoorziening in een overzichtelijke periode, op basis van best practices kan worden neergezet.

Tenslotte kan het platform stapsgewijs worden opgeschaald door andere processen toe te voegen en zo het bestaande landschap stap voor stap te migreren. Deze aanpak biedt vroegtijdig zekerheid over de capaciteiten van het platform, om het beoogde integrale doel te ondersteunen.

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media