'Leidinggevenden hebben een belangrijke taak om polarisatie te voorkomen'

20 OKT 2023 09:47 | Charlotte van Asseldonk

Dit is een expertquote van Charlotte Van Asseldonk, leiderschapsexpert en eigenaar, de TalentenLeider

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Gesprekken over oorlog Israël Hamas zorgen voor spanningen tussen familieleden en vrienden: 'Met sommigen praat ik niet meer' - EenVandaag

Leidinggevenden moeten op de werkvloer actief aandacht besteden aan ingrijpende maatschappelijke kwesties, zoals de oorlog tussen Israël en Hamas en de oorlog in Oekraïne. Deze kwesties raken iedereen en kunnen dus ook op de werkvloer voor onbegrip, polarisatie en zelfs conflicten zorgen. Er kunnen diepe scheidslijnen tussen voor-en -tegenstanders ontstaan. Als de emoties hoog oplopen, kan de tolerantie afbrokkelen.

Dat heeft invloed op de onderlinge samenwerking in de organisatie en daarmee op de resultaten. Het is de taak van leidinggevenden om dit te adresseren.

Hoe beter leidinggevenden erin slagen om een omgeving te creëren waarin open discussies over hete maatschappelijke hangijzers mogelijk zijn, hoe meer medewerkers zich vrij voelen om hun gedachten en zorgen te delen zonder angst voor veroordeling. Het is belangrijk dat deze discussies op een respectvolle en inclusieve manier worden gevoerd.

Leidinggevenden kunnen gesprekken initiëren waarin echt geluisterd wordt naar elkaar en tijd wordt genomen om elkaar te begrijpen, empathie te tonen voor gevoelens en persoonlijke aanvallen worden vermeden.

Het is belangrijk dat leidinggevenden hun eigen opvattingen niet opleggen. Ze moeten zich richten op het creëren van een veilige omgeving waarin hun medewerkers zich vrij voelen om hun gedachten en zorgen te delen. Leidinggevenden kunnen dan de vertaalslag maken naar hoe mensen binnen hun organisatie met elkaar samenwerken: is er ruimte voor andere denkbeelden? Hoe wordt er omgegaan met conflicten? Hoe tolerant zijn mensen naar elkaar?

Respectvol en actief omgaan met moeilijke kwesties is belangrijk voor de organisatie en de maatschappij. Als leidinggevenden dat nalaten zorgt dat voor diepere scheidslijnen en onbegrip. Dat heeft niet alleen maatschappelijk invloed ook de onderlinge samenwerking en de resultaten van de organisatie lijden eronder. Dat is de verantwoordelijkheid en de taak van de leidinggevende.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen