'Duizenden euro’s verschil in kosten uitvaartverzekering'

11 JUL 2024 11:30 | Uitvaartverzekering.nl

De kosten voor het verzekeren van een begrafenis of crematie lopen sterk uiteen. Tussen de duurste en goedkoopste uitvaartpolis zit een verschil van ruim 4.500 euro in de totale kosten. Dat blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekering.nl onder negen verschillende uitvaartverzekeringen, waaronder de polissen van DELA, Monuta en a.s.r. 

Collectieve gewoonte

Met een uitvaartverzekering is men verzekerd tegen de kosten van een crematie of begrafenis. Als de verzekerde komt te overlijden, betaalt de verzekeraar (een deel van) de uitvaartkosten.

Volgens het Nibud heeft ruim twee derde van de Nederlanders een uitvaartverzekering. “Het lijkt op een collectieve gewoonte”, zegt verzekeringsexpert Koen Kuijper. “Nederlanders nemen liever geen risico’s en willen het graag goed geregeld hebben voor hun nabestaanden.”

Toch is het niet slim om de eerste de beste verzekering te nemen. Tussen uitvaartpolissen zitten namelijk aanzienlijke verschillen in kosten en voorwaarden.  

Grote verschillen premie

Van alle onderzochte uitvaartverzekeraars heeft Monuta de laagste premie. Een 30-jarige die nu een verzekering afsluit en op 80-jarige leeftijd komt te overlijden, betaalt 7,56 euro per maand voor een dekking van 9.000 euro.

Toch is de premie niet alleszeggend, blijkt uit het onderzoek. Het gaat ook om de totale kosten die tijdens de looptijd van de verzekering wordt betaald. Bij Monuta betaalt iemand levenslang premie. Bij andere uitvaartverzekeringen is het ook mogelijk om te kiezen voor een kortere looptijd, bijvoorbeeld voor een periode van 20 of 30 jaar.

"Wanneer je ouder wordt, kan een lange looptijd juist nadelig zijn, omdat je dan langer premie betaalt. Een vooraf bepaalde, kortere looptijd is vaak voordeliger”, stelt Kuijper.

Totale kosten

Ondanks Monuta's lage maandelijkse premie, is het concurrent DELA die de laagste totale kosten heeft. Bij een looptijd tot de leeftijd van 65 jaar betaalt de verzekerde voor de 'in diensten Flexibel' polis 10,79 euro per maand. De totaal te betalen premie komt uit op 4.402 euro bij een dekking van 9.000 euro.

Een andere optie is de a.s.r. uitvaartverzekering. Bij deze polis betaalt de verzekerde de komende 30 jaar een maandelijkse premie van 15,34 euro, wat resulteert in 5.522 euro aan totale kosten.

De duurste uitvaartverzekering is die van De Laatste Eer (DLE). De verzekerde betaalt levenslang een bedrag van 14,85 euro per maand, wat neerkomt op een totaalbedrag van 8.910 euro. Dit is een ruime verdubbeling vergeleken met DELA en komt neer op een verschil van 4.508 euro in de totale kosten.

Waardevast

Kuijper: “Bij veel uitvaartverzekeringen stijgt het verzekerde bedrag mee met de inflatie en de werkelijke kosten van een uitvaart, om zo de waardevastheid van de verzekering te garanderen. Als nabestaande kom je zo niet voor verrassingen te staan. Indexatie betekent meestal ook dat de premie stijgt gedurende de looptijd. De totale kosten worden daardoor eigenlijk hoger.”

Bij de berekeningen van de totale kosten is er in het onderzoek van uitgegaan dat er geen waarde-indexering plaatsvindt, hoewel dit in de praktijk dus vaak wel het geval is.  

Ook voorwaarden verschillen sterk

“Naast de waardevastheid van de polis is het ook raadzaam om uit te pluizen wat je precies terugkrijgt voor de premie die je betaalt. Ook in de voorwaarden kunnen namelijk grote verschillen zitten”, zegt Kuijper.

Een belangrijk aspect waarop verschillen ontstaan, is de keuzevrijheid. Bij de meeste verzekeringen kan het grootste deel van het verzekerde bedrag worden gebruikt om naar eigen inzicht invulling te geven aan de uitvaartkosten, bijvoorbeeld de kist, bloemen en de afscheidsplechtigheid.

Bij zogenaamde ‘geldverzekeringen’ mag het bedrag ook besteed worden aan minder voor de hand liggende kosten, zoals een herdenkingsdiner met naasten, rouwbegeleiding of andere zaken buiten de uitvaart zelf. Alleen DELA en a.s.r. hebben een geldverzekering.

“Verder is het belangrijk om te letten op de mogelijkheden om zelf je looptijd te kiezen, of kinderen gratis zijn meeverzekerd en of de dekking achteraf kan worden bijgesteld”, aldus Kuijper.

Link naar volledige onderzoeksresultaten

Meer binnen de rubriek Economie en geld