'Soms toch bijstand bij niet kunnen sparen wegens schulden'

18 DEC 2023 10:34 | Wolters Kluwer Schulinck
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Lance op den Camp

Aanleiding:
Login pagina - Recht.nl

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het terrein van de bijstand, heeft een belangrijke uitspraak gedaan: soms bestaat er toch recht op bijzondere bijstand als een bijstandsgerechtigde niet heeft kunnen sparen wegens schulden. De reden hiervoor is dat niet alle schulden ontstaan door te veel uit te geven.

Bijstandsgerechtigden moeten in principe zelf de kosten betalen die af en toe voorkomen en nodig zijn voor hun levensonderhoud. Voorbeelden zijn: kleding, laptop of een bankstel. Volgens vaste rechtspraak was het niet mogelijk om bijstand te geven voor deze kosten als iemand niet kon sparen vanwege schulden. De gedachte hierachter was dat het niet nodig is om schulden te maken. De Centrale Raad van Beroep verfijnt deze rechtspraak nu. Hij zegt dat het soms toch mogelijk is om bijzondere bijstand te geven als iemand niet heeft kunnen sparen doordat hij schulden moest afbetalen.

Het uitgangspunt blijft dat er geen bijzondere reden is om bijstand te geven in zo'n geval. Maar niet alle schulden zijn het gevolg van te veel uitgeven. Een bijzondere reden om toch bijstand te geven kan aan de orde zijn als het inkomen van een persoon sterk daalt door onvoorziene omstandigheden nadat de lening is afgesloten, waardoor de aflossingsverplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen.Meer binnen de rubriek Economie en geld