'Rijk stelt gezinsmigranten onvoldoende in staat in te burgeren via taalschakeltraject'

21 NOV 2023 13:05 | Wolters Kluwer Schulinck

Dit is een expertquote van Guido Le Noble, Content Editing Manager, Wolters Kluwer Schulinck.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Langdurige financiering onderwijsroute inburgering zeker gesteld | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

De begrenzing van de DUO-lening voor gezinsmigranten kan gemeenten ervan weerhouden deze inburgeringsplichtigen te laten inburgeren via een taalschakeltraject. De Rijksoverheid kan dit veranderen.

Gezinsmigranten kunnen geen taalschakeltraject/onderwijsroute bekostigen uit de lening van DUO. De lening bedraagt maximaal 10.000 euro. Wanneer gemeenten een taalschakeltraject inkopen voor een asielstatushouder, dan betalen zij in de praktijk veel meer dan 10.000 euro. Aangenomen dat aanbieders van taalschakeltrajecten voor gezinsmigranten hetzelfde prijskaartje hanteren als voor gemeenten, is het leenbedrag waar gezinsmigranten recht op hebben veel te laag om er een taalschakeltraject van te kopen.

De beperking aan de hoogte van het bedrag dat gezinsmigranten kunnen lenen, kan een rol spelen wanneer gemeenten voor gezinsmigranten met weinig eigen financiële middelen bepalen hoe zij moeten inburgeren: via een taalschakeltraject of via een goedkoper inburgeringstraject. De begrenzing bij 10.000 euro kan gemeenten weerhouden van de keuze voor een taalschakeltraject als inburgeringsroute voor gezinsmigranten. Als de Rijksoverheid dit wil veranderen, dan moet zij het bedrag van de lening voor een taalschakeltraject ophogen.

Bij de invoering van de Wet inburgering 2021 ging het ministerie van SZW er in 2019 van uit dat een taalschakeltraject circa 11.000 euro zou kosten. Gemeenten en onderwijskoepels hebben erop gewezen dat dit bedrag niet genoeg was om er de reële kosten van een taalschakeltraject van te betalen. In de zomer van 2021 heeft adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van de minister van SZW-onderzoek uitgevoerd naar de kosten van een taalschakeltraject. In dit onderzoeksrapport raamt AEF de kosten van de onderwijsroute/het taalschakeltraject op MBO-niveau op 15.686 tot 18.220 euro plus reiskosten.

Daarna heeft het Rijk gemeenten aanzienlijk meer geld beschikbaar gesteld voor de inkoop van taalschakeltrajecten voor asielstatushouders. Op 17 november 2022 is er namelijk, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022, een aanvullende Regeling specifieke uitkering onderwijsroute in het leven geroepen en op 13 oktober 2023 zijn de bedragen in artikel 4, eerste lid, van de Regeling specifieke uitkering onderwijsroute, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023, aanzienlijk verhoogd. Voor de periode vanaf 2026 tot en met 2029 stelt het Rijk middelen beschikbaar aan gemeenten om de onderwijsroute in te kunnen kopen tegen een gemiddelde trajectprijs van 17.000 euro.

De hoogte van de lening voor gezinsmigranten is echter altijd gebleven wat die was: maximaal 10.000 euro. Dat kan gemeenten weerhouden van de keuze voor een taalschakeltraject als inburgeringsroute voor gezinsmigranten. Als de Rijksoverheid dit wil veranderen, dan moet zij het bedrag van de lening voor een taalschakeltraject ophogen.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid