Minister reikt ECIO Frank Award uit aan studenten met top-idee voor inclusiever onderwijs

08 FEB 2021 12:15 | ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs

Een videoboodschap zodat transgender studenten zich welkom voelen op hun hogeschool of universiteit. Een workshop voor architecten over de optimale studieplek om te leren zonder belemmering. Beau Geraeds (Hogeschool Utrecht) en Tess Tegelberg (Technische Universiteit Delft) hebben de ECIO Frank Award 2020 gewonnen. Zij ontvingen de award vandaag uit handen van minister Van Engelshoven tijdens het jaarcongres van Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan studenten met een ondersteuningsvraag die zich inzetten voor inclusief onderwijs op hun hogeschool of universiteit. Voor bijvoorbeeld studenten in een rolstoel, met dyslexie, autisme, of studenten die een dierbare hebben verloren: er zijn allerlei redenen waardoor het studeren soms even niet lukt en extra hulp nodig is.

Minister Van Engelshoven (OCW): “Met het evenement van vandaag, en alle aandacht er om heen, zeggen we eigenlijk: ‘blijf heel secuur kijken naar wat de ander nodig heeft om vooruit te komen in het leven’. En die boodschap kunnen we, in een tijd waarin het teveel gemeengoed is geworden dat je op jezelf bent aangewezen, niet vaak genoeg herhalen.”

Een inclusieve studieplek voor een beter leerklimaat

Tess studeert bouwkunde en heeft ADD. Ze onderzocht wat studenten met en zonder mentale beperking nodig hebben voor een betere inclusieve, prikkelarme studieplek. “Met het prijzengeld wil ik een lespakket samenstellen waarmee leerlingen van technasia op de middelbare school starten en leren wat er nodig is voor een inclusieve studieplek. Studenten op de universiteit pakken met een vervolgopdracht hierop door.” vertelt Tess. Het resultaat is een workshop voor architecten voor het vergroten van bewustzijn bij nieuwbouw en het kunnen implementeren van een optimale studieplek.

Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn

Beau studeert journalistiek en is transgender student. Met zijn ervaringen weet hij precies wat de impact is wanneer je niet begrepen wordt. Met het prijzengeld gaat hij een videoboodschap maken waarmee de hogeschool uitdraagt dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Zichtbaar op beeldschermen in de school, zodat studenten weten dat ze niet de enigen zijn die ermee struggelen. “Een school is inclusief wanneer je voelt dat je jezelf kunt zijn en dat je daar niet op wordt veroordeeld. Bijvoorbeeld wanneer je extra aandacht of begeleiding nodig hebt”, aldus Beau.

Ervaringsdeskundigen aan de slag met top-idee uit voor inclusiever onderwijs

Met de verkiezing laat ECIO de extra inspanning zien die studenten met een extra ondersteuningsvraag dagelijks leveren. De winnaars zijn geselecteerd uit de zes genomineerden die in de finale met een videoboodschap hun initiatief en inzet voor het prijzengeld presenteerden. De jury bestond uit: Rick Brink (oud-minister van gehandicaptenzaken), Adriana van Dooijeweert (voorzitter College voor de Rechten van de Mens), Amma Asante (voorzitter Landelijke Cliëntenraad en oud-Tweede Kamerlid), en Richard Horenberg en Jelle Meuwissen (winnaars van de ECIO Frank Award 2019).

"Met samenwerking, ieder vanuit de eigen rol en expertise, kunnen we inclusiever onderwijs realiseren. Betrek daarbij, zoals het VN-verdrag handicap bepaalt, ook ervaringsdeskundigen. Ik ben erg onder de indruk van alle ingezonden ideeën van de studenten. Wat ik daarom vooral wil meegeven: maak gebruik van de ervaringen van deze studenten en luister goed naar hun waardevolle inbreng!" – Nacha Rakaki (College voor de Rechten van de Mens)

Corona maakt inclusief onderwijs urgenter dan ooit

Digitaal afstandsonderwijs is niet vanzelfsprekend voor alle studenten digitaal toegankelijk. Wanneer studenten met een visuele beperking of bijvoorbeeld studenten met concentratieproblemen het afstandsonderwijs niet (goed) kunnen volgen, riskeren zij een extra studieachterstand ten opzichte van andere studenten die mogelijk al studievertraging oplopen door de coronacrisis.

"De helft van de studenten heeft tijdens het volgen van een opleiding te maken met een of meer bijzondere omstandigheden. Het vaakst gaat het om een functiebeperking: één op de drie studenten heeft een functiebeperking en daarvan wordt 35% belemmerd bij de studie. Extra begeleiding en aanpassingen voor studenten met een functiebeperking tijdens de coronacrisis zijn geen luxe, maar bittere noodzaak. Met het congres ‘Maak van inclusie een prioriTIJD!' pakken we daarom door op inclusiever onderwijs. We zijn dan ook blij met de grote opkomst en  betrokkenheid bij het congres." - Judith Jansen (programmadirecteur ECIO)

Bijna 200 deelnemers zijn met het congres geïnspireerd rondom visie- en beleidsvorming, het creëren van draagvlak, commitment en goede praktijkvoorbeelden voor inclusiever onderwijs.

Neem voor meer informatie contact op met Joyce van der Wegen, T: 06-15821724, jwegen@cinop.nl. Het is ook mogelijk om via deze contactpersoon met de winnaars in gesprek te komen. Meer informatie: • Videoboodschappen van de zes genomineerde hoger onderwijsstudenten (https://ecio.nl/nieuws/nominaties-ecio-frank-awardverkiezing-2020-bekend/) • Opiniestuk: Maak het afstandsonderwijs ook inclusief (https://www.scienceguide.nl/2020/04/maak-het-afstandsonderwijs-ook-inclusief/) • ECIO-congres: Maak van inclusie een prioriTIJD – 8 februari 2021 (https://ecio.nl/agenda/ecio-congres-2021-maak-van-inclusie-een-prioritijd/) • Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2019-2020 (https://ecio.nl/nieuws/monitor-beleidsmaatregelen-bevindingen-van-studenten-met-een-ondersteuningsvraag/) Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) | met de naamswijziging van Expertisecentrum handicap + studie naar Expertisecentrum inclusief onderwijs, verbreedde ECIO eind 2019 haar focus. ECIO richt zich naast het ondersteunen van onderwijsprofessionals in het oplossen van belemmeringen van studenten met een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten ook op de ondersteuning van studenten die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld jong ouderschap, transgender studenten, en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg.

Meer binnen deze rubriek