Strijd om WOZ-bezwaar gaat ten koste van de consument

17 MRT 2022 12:04 | Vastelastenbond

Terwijl steeds meer burgers een WOZ-beschikking ontvangen, wanen zij zich steeds vaker de speelbal tussen gemeenten en WOZ-adviesbureaus. Gemeenten raden inwoners ten zeerste af geen bezwaar te maken via deze bureaus, omdat zij hen ‘op kosten jagen’. Adviesbureaus op hun beurt roepen burgers op om juist wél via hen bezwaar te maken, omdat gemeenten onvolledige informatie geven. Bezwaar indienen kan volgens schreeuwerige reclames en banners door selectieve snelle checks of lijvige bezwaarschriften. Door deze onvolledige informatiestroom verliest de consument het overzicht én interesse in WOZ-bezwaar en dat is kwalijk stelt de Vastelastenbond.

Directeur Dirk-Jan Wolfert van consumentenorganisatie de Vastelastenbond stelt dat er geen volledige openheid van zaken wordt gegeven in de strijd om de gunst van de burger: “Door ‘fake news’ te verspreiden, hopen verschillende partijen consumenten voor zich te winnen. Een aantal gemeenten roept burgers bijvoorbeeld specifiek op om geen gebruik te maken van zogenaamde ’no-cure-no-pay bureaus’. Deze WOZ-adviesbureaus zouden gemeenten op kosten jagen. Gemeenten stellen WOZ-adviesbureaus in een kwaad daglicht, terwijl sommige van deze bureaus burgers juist uitsluiten omdat hun bezwaar niet direct winstgevend lijkt te zijn. Deze informatiestroom vol halve waarheden en onvolledige berichtgeving dupeert de burger.”

Gemeenten over WOZ-Bureaus: Half verhaal

In de berichtgeving over WOZ-adviesbureaus ontbreekt de nuance stelt de directeur van de consumentenorganisatie. Verhalen over dat WOZ-bureaus gemeenten ‘op kosten jagen’ wil Wolfert de wereld uit helpen: “Je hoort sommige gemeenten wel eens zeggen dat een bezwaar via een adviesbureau hen honderden euro’s kost. Dat is stemmingmakerij om burgers af te raden bezwaar te maken. Het klopt dat de door de gemeente gemaakte proceskosten worden doorberekend aan de burger maar dan heb je het echt over centenwerk.”

WOZ-check sluit mensen uit = onterecht

Niet alleen gemeenten zijn niet transparant. Ook de WOZ-adviesbureaus die een snelle scan aanbieden, laten volgens de directeur van de consumentenorganisatie niet het achterste van hun tong zien: “Volgens een snelle check maakt zo’n twintig procent van de woningeigenaren die bezwaar maakt kans op belastingverlaging. Dat aantal is de helft van de slagingskans die de Waarderingskamer hanteert, namelijk veertig procent.” Deze verschillen zijn volgens Wolfert eenvoudig te verklaren: “Bij zo’n snelle check wordt een grove filter gebruikt die de meest kansrijke gevallen eruit pikt. Die twintig procent bestaat dus uit de gemakkelijke, snel uitvoerbare bezwaren. De bedenkers van de snelle check gaan dus voor de snelle winst. Terechte bezwaren waarvoor wel meer moeite gedaan moet worden, vallen bij zulke snelle jongens buiten de boot.”

Recht op eerlijke taxatie

Dit verdienmodel stuit Wolfert tegen de borst omdat het mensen uitsluit: “Je zet een hoop mensen buitenspel, omdat je twintig procent van de bezwaren niet serieus neemt. Als WOZ-adviesbureau is het bieden van rechtsbescherming je kerntaak. Je vertegenwoordigt de burger en helpt hem bij het halen van zijn recht. Wanneer er meer tijd nodig is voor het vaststellen van de juiste taxatie mag je daar als woningeigenaar niet de dupe van worden omdat deze snelle jongens van mening zijn dat deze niet snel genoeg ‘resultaat’ opleveren. Je hebt als consument recht op een eerlijke taxatie en die wordt bij een snelle check niet geboden. Elk bezwaar is kansrijk en verdient evenveel aandacht.”

Traditioneel WOZ-advieskantoor

Wolfert raadt consumenten aan zelf bezwaar te maken via de gemeente of de hulp van een traditioneel WOZ-adviesbureau in te schakelen: “Gemeenten hebben een uitvoerende taak. Zij moeten er zijn voor de burgers. De burger heeft niet om een WOZ-waarde gevraagd dus is het de taak van gemeenten om deze waardebepaling goed uit te voeren en te onderbouwen. WOZ-adviesbureaus die op een traditionele manier te werk gaan, staan consumenten bij op juridisch vlak.”

Rechtsbescherming

Uit een rapport van Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat de succeskans groter is wanneer burgers hun bezwaar uitbesteden aan een adviesbureau. “Bij wet is geregeld dat burgers de hulp van een adviseur mogen inschakelen wanneer zij bezwaar willen maken en er niet uitkomen. WOZ-bureaus bieden rechtsbescherming. We willen consumenten stimuleren om hun WOZ-beschikking goed te controleren en de waardebepaling van de gemeente niet klakkeloos te accepteren”, verduidelijkt Wolfert. “Kritische burgers moeten niet als bedreiging gezien worden maar juist met open armen ontvangen worden. Je weet dankzij hen als gemeente waar aandachts- en verbeterpunten liggen en kunt daarmee aan de slag gaan.”

Bezwaar maken juist nu essentieel

Zeker dit jaar is het aan te raden om de WOZ-beschikking goed te controleren, omdat veel gemeenten zijn overgestapt naar een nieuwe meetmethode. In plaats naar de inhoud kijkt men bij de nieuwe meetmethode naar de oppervlakte van een woning. De overstap naar een nieuwe meetmethode én het gebruik van verouderde data uit het BAG-register kan voor groot onrecht zorgen. “Als weinig burgers bezwaar maken, zal het BAG onvoldoende worden opgeschoond. Om te voorkomen dat consumenten teveel belasting moeten betalen, is het dus raadzaam om bezwaar te maken. Dat kan zelfstandig maar ook via onze website. Geen enkel jaar was het zo belangrijk om je WOZ-beschikking te controleren”, besluit Wolfert. 

www.vastelastenbond.nl

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws