'Door het preferentiebeleid voldoen zorgverzekeraars niet aan hun zorgplicht'

29 MEI 2024 15:09 | DSW
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Aad de Groot

Aanleiding:
Terwijl tekorten toenemen, halen fabrikanten pillen van de Nederlandse markt

In Nederland is er een groeiend tekort aan medicijnen: vorig jaar zaten 4 miljoen patiënten zonder medicijnen omdat hun voorgeschreven middel niet beschikbaar was. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt bovendien dat fabrikanten medicijnen van de Nederlandse markt halen, omdat zij kosten maken voor handelsvergunningen voor middelen die ze niet mogen verkopen omdat zorgverzekeraars preferentiebeleid voeren. Dit is een onhoudbare situatie die vraagt om een aanpassing van het preferentiebeleid. 

Zorgverzekeraars voeren een preferentiebeleid, waarbij goedkope generieke medicijnen als voorkeur worden aangewezen en vergoed aan de patiënt. De gedachte achter het preferentiebeleid is dat er kosten worden bespaard, maar de realiteit is ook dat dit beleid bijdraagt aan medicijntekorten. Het preferentiebeleid is misschien niet dé, maar zeker een oorzaak van tekorten in ons land. Samen met arts- en apothekersorganisaties hebben wij daarom een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Het preferentiebeleid moet aangepast worden.

Nakomen zorgplicht

Vóór het preferentiebeleid voerde DSW een clusterbeleid. Waarbij de apotheker uit een groep medicijnen zelf kon bepalen welk merk werd verstrekt. Dat gaf ruimte aan de apotheek en keuzevrijheid voor de patiënt. Door een uitspraak van de rechter moesten we vorig jaar overgaan op het preferentiebeleid. Wij waren daar fel tegenstander van. Als zorgverzekeraar hebben we zorgplicht. We moeten zorgen dat patiënten hun medicijnen krijgen, maar met het preferentiebeleid lukt dat steeds minder. Dus met een geneesmiddelenbeleid dat we eigenlijk niet willen, worden we straks wel aangesproken op onze zorgplicht. De omgekeerde wereld.  

Meer flexibiliteit voor arts en apotheker

Apothekers en artsen moeten meer ruimte krijgen om te kunnen wisselen van medicijnen. Ook uit nog niet gepubliceerd onderzoek van de Rotterdamse Erasmus Universiteit blijkt dat de negatieve effecten van het preferentiebeleid waarschijnlijk sterker zijn dan de positieve. Er worden wel wat stappen gezet, maar het is niet genoeg. Als het preferentiebeleid niet wordt verruimd, dringen we de geneesmiddelentekorten niet terug. Dit werkt nog meer onnodige discussies, consulten en opnames bij huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en ggz-instellingen in de hand. Bovendien prijst Nederland zichzelf uit de geneesmiddelenmarkt. Dit alles kost uiteindelijk alleen maar meer geld.

Meer binnen de rubriek Zorg