Zorgpremie DSW stijgt met 7,6 procent

27 SEP 2022 06:00 | DSW Zorgverzekeraar

In 2023 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden € 137,50 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 9,75.

PREMIESTIJGING DOOR TOENAME VAN ZORGKOSTEN

De  lonen in de zorg zullen in 2023 aanzienlijk stijgen. De overige kosten in de zorg zullen eveneens sterk toenemen. De totale kostenstijging in de zorg wordt door de overheid geraamd op ruim 8%.

INZET VAN RESERVES BEPERKT PREMIESTIJGING

In de premie voor 2023 is uit de reserves een bedrag van ruim € 2 per maand verwerkt. De reservepositie van DSW maakt het niet mogelijk om een hoger bedrag voor premiedemping in te zetten.

EIGEN RISICO VOOR DSW-VERZEKERDEN BLIJFT € 375

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op € 375 en blijft daarmee € 10 lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet. DSW is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

DSW Zorgverzekeraar is een Onderlinge Waarborgmaatschappij en heeft daarom geen winstoogmerk.

Niet voor publicatie: voor reacties op dit persbericht, kunt u contact opnemen met de heer Aad de Groot (voorzitter Raad van Bestuur), bereikbaar op telefoonnummer 010 - 2 466 300.

Meer binnen de rubriek Financiële dienstverlening