DSW zorgverzekeraar nog steeds als eerste met zorgpremie

19 OKT 2021 06:00 | Zorgverzekeraar DSW

In 2022 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden € 127,75 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 3,25.

Premiestijging door toename van zorgkosten 

In 2022 zullen de zorgkosten sterk toenemen, vooral als gevolg van loon- en prijsstijgingen en een toenemend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen. Dit zou geleid hebben tot een premiestijging van € 7,50 per maand.

Inzet van coronacompensatie beperkt premiestijging 

Zorgverzekeraars krijgen de kosten van de coronapandemie deels vergoed via de wettelijke catastroferegeling. Deze compensatie houdt geen rekening met de lagere kosten van de reguliere zorg en leidt daarom tot een positief saldo. DSW zet dit resultaat in om de premiestijging tot een bedrag van € 3,25 per premiebetaler per maand te beperken.

Eigen risico voor DSW-verzekerden blijft € 375,-

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op € 375,- en blijft daarmee € 10,- lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet. DSW is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen. DSW Zorgverzekeraar is een Onderlinge Waarborgmaatschappij en heeft daarom geen winstoogmerk. 

Meer binnen de rubriek Verzekeringen