'De regio is juist de plek voor transformeren zorg'

07 MRT 2024 15:50 | DSW
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Aad de Groot

Aanleiding:
‘De regio als plek voor zorg is nog verre van ontwikkeld’ - Skipr

Volgens een onderzoek van de Erasmus School of Health Policy & Management is de regio als plek waar zorg wordt geleverd onderontwikkeld en de transformatie van de regio als sturend orgaan nog in experimentele fase. De onderzoekers gaan hier voorbij aan het feit dat we al een afgebakende regio hebben op zorgkantoorniveau, waar veel onderling vertrouwen is en het zorgkantoor opereert als sturend orgaan. Waar samenwerking geborgd is en regionale partijen passende en kwalitatief hoogwaardige zorg realiseren. Sterker nog: misschien is juist de regio wel verder ontwikkeld met vertrouwen als drijvende kracht. Met daarnaast schaalbaarheid en mogelijkheden om echt vanuit inwoner zorg anders te organiseren.

In de regio Westland Schieland Delfland werken alle bij de zorg betrokken partijen met DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor DSW op regionaal niveau samen aan het anders inrichten van de zorgsector. Door domeinoverstijgend te focussen op de vraag naar zorg en ondersteuning op de lange termijn en te kijken naar de leefomgeving van de burger. Het landelijke Integraal Zorgakkoord legt de nadruk op bestaande structuren. Daar ben ik geen aanhanger van. Wij hebben ons gedachtegoed vertaald naar een Regionaal Integraal Gezondheids Akkoord. Dit initiatief van 40 organisaties heeft de ambitie om mensen een gezond, prettig en betekenisvol leven te geven. Zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en (ouderen)zorgorganisaties, maar ook woningcorporaties, scholen en welzijnsorganisaties werken samen aan de noodzakelijke transities in de zorg. Daarin is heel duidelijk afgebakend wat onder de regio valt en hoe de lijnen lopen. Ook op financieel gebied. En dat voor de lange termijn. Het resultaat is een domeinoverstijgende aanpak met vijf inhoudelijke programmalijnen: ouderen, gezond leven, inwoners in een kwetsbare situatie, digitale transformatie in de regio en acute zorg. Een Programmabureau ziet toe op de verdieping, concretisering en financiering van de programmalijnen. Juist in de regio kent iedereen elkaar heel goed en is er vertrouwen om écht verder te komen. 

Een van de succesvolle uitkomsten van de samenwerking in de regio is een nieuwe vorm van ouderenzorg die tussen thuis en het verpleeghuis in zit; Gezond en Wel Thuis. Deze tussenvorm, met één preferente zorgaanbieder, is al op enkele plekken in de regio gerealiseerd.

Door zorgpersoneel efficiënt in te zetten is er geen onduidelijkheid en wordt op basis van vertrouwen meer vrijheid gegeven binnen nieuwe kaders. In plaats van de huidige registratie en tijdsdruk. Zorg en ondersteuning blijft hiermee, ook in de toekomst, beschikbaar. Met een goede kwaliteit van leven voor de bewoner. 

Meer binnen de rubriek Zorg