'Gemeenten moeten regie pakken om druk op zorg te verlagen en samenwerking stimuleren'

05 APR 2023 09:22 | Kenniscentrum Sport en Bewegen

Dit is een expertquote van Maureen Ros, Specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum Sport & Bewegen.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding:  'Huisartsenzorg en wijkverpleging dreigen vast te lopen'.

De Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarschuwt dat er snel maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de huisartsenzorg en wijkverpleging vastlopen. Dat heeft namelijk aanzienlijke gevolgen: toenemende werkdruk voor de zorgverleners en minder persoonlijke aandacht voor de patiënten. De RVS pleit voor meer regionale samenwerking tussen praktijken.

De zorgvraag neemt al jaren toe, om de zorg overeind te houden is er actie nodig. Het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) zet een stap in de goede richting. GALA bouwt aan een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis met als doel: een gezonde generatie 2040. Een van de doelen binnen GALA is het verlichten van de druk op de zorg door meer in te zetten op het voorkomen van gezondheidsproblemen, (leefstijl)interventies bij hoog risico op ziekte en aandacht voor leefstijl tijdens de behandeling.

GALA gaat dit realiseren via afspraken tussen de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars om domeinoverstijgend samen te werken en zo bij te dragen aan de gezonde generatie 2040. Gemeenten worden door GALA gevraagd een rol te spelen in het stimuleren en vormgeven van lokale samenwerkingen tussen zorg, welzijn en sport en bewegen. Hierbij is zowel aandacht voor het voorkomen van gezondheidsproblemen als het terugdringen van de gezondheidsachterstanden.

Om de doelen vanuit GALA te behalen en de druk op de zorg te verlagen is een goede samenwerking tussen zorg en gemeenten essentieel. Gemeenten kunnen in het stimuleren van deze samenwerking de regie pakken. Hiervoor kunnen gemeenten de nieuwe Specifieke Uitkering (SPUK) gebruiken. Dit geeft de gemeenten meer financiële middelen om de samenwerking te stimuleren. Meer samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en bewegen helpt de zorg overeind houden. Sport en bewegen kunnen bijvoorbeeld als middel ingezet worden om gezondheidsproblemen te voorkomen en gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Meer binnen de rubriek Zorg