'Onterecht op staande voet ontslagen na twee maanden niet meer aan te vechten'

28 MEI 2024 10:15 | DAS
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Pascal Besselink

Aanleiding:
'Maatregelen tegen slachthuizen die personeel onterecht ontslaan'

De Nederlandse Arbeidsinspectie concludeert dat duizenden uitzendkrachten afgelopen jaren waarschijnlijk ten onrechte op staande voet zijn ontslagen in slachterijen via malafide uitzendbureaus. Het lijkt erop dat de juridische maatregel is ingezet op een manier waarvoor die niet bedoeld is. Maar dat betekent niet dat het ontslag op staande voet kan worden teruggedraaid.

Een werknemer moet uiterlijk binnen twee maanden na datum ontslag op staande voet een verzoekschrift hebben ingediend bij de rechtbank als je het ontslag wilt laten vernietigen. Die termijn van twee maanden geldt sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid en is een ‘harde’ vervaltermijn.

Kort de tijd voor bezwaar

Twee maanden blijkt in de praktijk erg kort. Soms gaan werknemers die op staande voet zijn ontslagen eerst informeren bij het UWV over een recht op WW-uitkering. Ze krijgen dan te horen dat hier geen recht op bestaat en melden zich uiteindelijk, soms pas na weken, bij een juridisch adviseur. Die heeft dan vaak nog maar heel kort de tijd om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Als de rechter zich heeft uitgesproken over het ontslag, kan er vervolgens binnen een termijn van drie maanden hoger beroep worden ingesteld.

 Termijn verlengen

Ik pleit ervoor om de termijnen om te draaien. Dan heb je drie maanden om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter en twee maanden om vervolgens hoger beroep in te stellen. Dat lijkt mij logischer omdat, nadat een rechter het verzoekschrift heeft beoordeeld, procespartijen vaak al een gemachtigde hebben die snel kan inschatten of het zinvol is om in hoger beroep te gaan.

Voor de meeste werknemers die het betreft in de slachterijen is het waarschijnlijk te laat. Na het laten verstrijken van de termijn van twee maanden krijg je het ontslag op staande voet niet meer van tafel.


Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen