'De overheid is aan zet om de zorg- en woningcrisis op te lossen'

21 NOV 2023 08:30 | ING

Dit is een expertquote van Jan Willem Spijkman, sector specialist Public & Healthcare bij ING Sector Banking.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Als het aan de PVV en BBB ligt, keert het bejaardenhuis terug: ‘60-plussers denken: wat gebeurt er in 2040?’ - NRC

Nu steeds meer ouderen tussen wal en schip vallen, moeten de bijna verdwenen bejaardenhuizen terugkomen, vindt een tweetal Tweede Kamerleden. De vraag is of we daadwerkelijk terug moeten naar de oude verzorgingshuizen. Het antwoord hierop is nee. Verzorgingshuizen vielen destijds onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), waarbij - gezien het groeiend aantal ouderen - de collectieve lasten nu onbetaalbaar zouden zijn. Een betaalbare en veilige woonomgeving kan ook in geclusterde woonvormen voor ouderen. Dit vraagt extra inspanning van diverse partijen.

Voor gemeenten ligt er een taak om lokaal een goed beeld van de woon- en zorgbehoefte van ouderen te krijgen en vervolgens de vaak versnipperde zorg beter op elkaar af te stemmen. Om zo meer geschikte woningen voor ouderen te creëren.

De vraag naar het verzorgingshuis “nieuwe stijl” blijft bestaan, waar ouderen zelfstandig wonen binnen een veilige omgeving met voorzieningen: de alles-in-één oplossing. Maar de echte uitdaging ligt bij het huisvesten van de minder welvarende ouderen. Deze groep was oververtegenwoordigd in verzorgingshuizen en kent een bovengemiddelde zorgbehoefte. Langer zelfstandig wonen is voor hen lang niet altijd een bewuste keuze. Voor gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties en vastgoedbeleggers ligt hier een taak om betaalbare woon-zorgoplossingen aan te bieden. Niet alleen de oudere vaart daar wel bij, ook de druk op verpleeghuizen en ziekenhuizen vermindert daardoor.

Voor het nieuwe kabinet, de zorgkantoren en de zorgverzekeraars ligt er een taak de middelen die nodig zijn evenwichtiger aan de verschillende zorgvormen toe te kennen. Terwijl verpleeghuizen de afgelopen jaren fors meer geld kregen, was er voor zorg en ondersteuning aan huis slechts beperkte groei ingeboekt.

Gemeenten die samenwerken met woningcorporaties, vastgoedbeleggers, zorgverzekeraars, zorgkantoren en ouderenzorginstellingen zorgen voor de juiste organisatie én de juiste middelen voor goede zorg en woningen voor ouderen. Daarnaast levert dit een bijdrage aan de woningcrisis. Ouderen stromen door naar geclusterde woonvormen, waarbij hun gezinswoningen vrijkomen voor de doorstromers, die hun appartementen weer kwijt kunnen aan de starters.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid