'Minder Nederlandse eerstejaars ondanks terugkeer basisbeurs'

06 FEB 2024 09:56 | Nuffic
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Saoradh Favier

Aanleiding:
Definitieve inschrijfcijfers universiteiten bekend | Universiteiten van Nederland

In studiejaar ’23-‘24 zijn minder Nederlanders een bacheloropleiding gestart dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit de definitieve aantallen ingeschreven studenten die Universiteiten van Nederland (UNL) en de Vereniging van Hogescholen (VH) gepubliceerd hebben. Dit verbaast ons, omdat de terugkeer van de basisbeurs studeren juist toegankelijker heeft gemaakt.

Uitwonende studenten hebben dit studiejaar recht op meer dan 5000 euro. Studenten op kamers met recht op de aanvullende beurs kunnen bijna het dubbele ontvangen. Ondanks de terugkeer van de basisbeurs zijn er minder Nederlanders aan een bacheloropleiding begonnen.

Eerstejaars bachelor studenten aan de universiteit

Het aantal Nederlanders dat aan een universitaire bachelor begon ligt dit jaar iets lager dan in 2022-23, het laatste jaar zonder basisbeurs. Daarmee krimpt het aantal Nederlandse eerstejaars bachelor studenten in het wetenschappelijk onderwijs (wo) voor het derde jaar op rij.

Er zijn dit studiejaar ook minder internationale studenten gestart aan een universitaire bachelor dan vorig jaar. Door de nog grotere afname van Nederlandse eerstejaarsstudenten ligt het aandeel internationale studenten percentueel wel iets hoger dan in 2022-23.

Eerstejaars bachelor studenten aan de hogeschool

Op de hogescholen is er een vergelijkbaar patroon te zien: de instroom Nederlandse bachelorsstudenten krimpt voor het derde jaar op rij. Het aantal internationale studenten dat in het hoger beroepsonderwijs (hbo) een bachelor start is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Hierdoor ligt het percentage internationale studenten ook iets hoger ten opzichte van studiejaar 2022-23.

Zie: Studiefinanciering: Bedragen - DUO N.B. In studiejaar 2023-2024 is de uitwonende basisbeurs tijdelijk opgehoogd met € 164,30 per maand - https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/bedragen.jsp Voorlopige instroomcijfers hbo voorstudiejaar 2023-2024 November 2023 - https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/instroom-nieuwe-hbo-studenten-ongeveer-gelijk-aan-vorig-jaar Nuffic onderzoekt jaarlijks de instroom van internationale studenten in het hbo en wo. In mei 2024 brengen we onze uitgebreide analyses naar buiten. Ons onderzoek uit 2023 is hier te vinden: https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2023-06/incoming-degree-mobility-in-dutch-higher-education-2022-2023.pdf *Nuffic definieert een eerstejaars bachelor student als iemand die zich voor het eerst voor een specifieke bachelor opleiding aanmeldt.

Meer binnen de rubriek Onderwijs