Buitenlandervaring Erasmus+: langdurige meerwaarde op persoonlijk en professioneel leven

06 MRT 2024 06:58 | Nuffic

Een buitenlandervaring voor het leven

De impact van deelname aan het programma Erasmus+ is langdurig en aanzienlijk. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van ResearchNed.[1] Hbo- en wo-studenten die deelnamen aan het EU-programma Erasmus+ voor stage of studie in het buitenland, ervaren vijf jaar later nog steeds een grote meerwaarde op hun persoonlijk leven en professionele loopbaan. 97% van de oud-studenten geeft aan een positieve impact op hun persoonlijke leven te ervaren. 89% voelt vijf jaar na hun buitenlandervaring nog een positieve impact op hun professionele leven.

Jaarlijks reizen bijna 15.000 hbo- en wo-studenten naar het buitenland voor een stage of studie-uitwisseling. [2] Dit onderzoeksrapport bevat de resultaten van een eerste grootschalige kwantitatieve en kwalitatieve studie naar de impact van het Erasmus+ programma op de langere termijn.

Van de in totaal 566 studenten[3] rapporteerde 97% een positieve of zeer positieve invloed op het persoonlijk leven. Deze impact was groter bij studenten die langer in het buitenland verbleven. 65% van de ondervraagde oud-studenten gebruikte de Erasmus+ beurs voor de (gedeeltelijke) bekostiging van hun buitenlandervaring.

Invloed op het persoonlijk leven

Een oud-student: “De Erasmus+ ervaring heeft me veel inzicht gegeven in wie ik ben en wat ik kan. Me kennis laten maken met andere manieren van studeren, werken en leven. En mij zo gelukkiger en onafhankelijker gemaakt.”

Oud-deelnemers geven een 8,4 op de impactschaal voor de algemene impact van hun buitenlandervaring op het persoonlijke leven. Gevraagd naar specifieke uitkomsten van hun ervaring, noemen ze een aantal zaken bijzonder vaak: invloed op hun persoonlijke ontwikkeling (84%), zelfstandigheid (80%), kennis van taal, cultuur en communicatie (67%), flexibiliteit in nieuwe situaties (65%) en verbeterde sociale vaardigheden (64%).

De ResearchNed onderzoekers duiden de buitenlandervaring daarom als een versterkte ‘coming of age’-ervaring.

Meerwaarde voor het professionele leven

De oud-studenten geven een 7,5 op de impactschaal voor de invloed van hun buitenlandervaring op het professionele leven. De opgedane vaardigheden die ze noemen bij professioneel leven overlappen deels met de vaardigheden die ze eerder bij persoonlijk leven noemden.

Deze opbrengsten benoemen de oud-studenten het vaakst als waardevol voor hun werkende leven: vaardigheden voor communicatie en samenwerking in internationale contexten (56%), zelfstandigheid (51%), professionele vaardigheid (50%), flexibiliteit ten aanzien van nieuwe situaties (47%), en een open en geïnteresseerde houding (46%).

Studenten rapporteren dat hun internationale contacten hun huidige leven verrijken en dat dit hen verder brengt in hun loopbaan. Vooral de opgedane interculturele vaardigheden zijn van groot belang in de huidige werkomgeving.

Een andere oud-student: “Je gaat meer open staan voor andere culturen, het maakt je begripvol en tolerant naar mensen met een andere achtergrond. Het maakt dat ik in mijn huidige baan in een internationaal onderzoeksinstituut makkelijk samenwerk met buitenlandse collega's.”

[1] Het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ is de opdrachtgever van dit onderzoek en heeft het onderzoek betaald. De studie is een vervolg (tracer-study) op een eerder uitgevoerde studie van ResearchNed.

[2] Link: Erasmus+ higher education students mobility | Nuffic

[3] De Nederlandstalige vragenlijst is uitgezet onder (voormalig) studenten van universiteiten en hogescholen in Nederland. Hun nationaliteit is niet uitgevraagd.

Meer binnen de rubriek Onderwijs