Aantal internationale studenten in Nederland vertoont kleinste groei in jaren

28 MEI 2024 06:02 | Nuffic

Het aantal internationale inschrijvingen voor een universitaire bachelor blijft voor het eerst gelijk

Het aantal internationale studenten dat een bachelor- of masterstudie volgt in het hbo of wo is toegenomen met 5% ten opzichte van vorig jaar. Dit is de laagste percentuele toename sinds ‘14-‘15, blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van Nuffic. In dit onderzoek naar inkomende diplomamobiliteit staat verder dat 44% van alle internationale studenten in twee provincies studeert: Noord- en Zuid-Holland. Voor het eerst is ook onderzocht in welke taal internationale studenten studeren aan de universiteit[1]: in de bachelorfase volgt 1 op de 6 een Nederlandstalige opleiding.

Dit onderzoek gaat over de 128.004 internationale studenten uit 167 verschillende landen die momenteel een volledige hbo- of wo-opleiding volgen in Nederland. Internationale studenten die voor een deel van hun studie of stage naar Nederland komen, bijvoorbeeld via Erasmus+, vallen buiten dit onderzoek.

De Nuffic onderzoekers plaatsen de meest recente inschrijfdata in historisch perspectief en zoomen onder andere in op landen van herkomst. Hieruit komt naar voren dat momenteel 1 op de 6 studenten in het hbo en wo internationaal is (16%). Bijna driekwart van hen komt uit de Europese Economische Ruimte[2] (72,1%).

Aandeel niet-EER neemt iets toe

Na jaren van meer dan tien procent groei, nam het aantal internationale studenten vorig jaar met 7% toe. Dit jaar komt de groei weer wat lager uit, namelijk op 5,4%. Bij de nieuwe inschrijvingen valt op dat het aantal EER-studenten nu al twee jaar ongeveer gelijk is. Het aantal niet-EER studenten dat zich inschrijft voor een nieuwe studie stijgt nog wel: dit jaar met 8,8%.

Van alle internationale diplomastudenten volgt 44 procent een universitaire bacheloropleiding. Wat opvalt is dat deze instroom voor het eerst sinds ’06-’07 niet is gegroeid. In het studiejaar 2023-2024 stroomden in het wo ongeveer 20.600 internationale bachelor studenten in. Dat is hetzelfde aantal als het jaar ervoor.

China en Oekraïne in de lift, Duitsland daalt

Opvallend is de toename van het aantal nieuwe Chinese inschrijvingen (+23%) ten opzichte van vorig jaar. Dit is het hoogste groeipercentage voor China in bijna twintig jaar tijd. Saoradh Favier, onderzoeker bij Nuffic: “Vermoedelijk heeft dit te maken met het eindigen van de harde lockdownmaatregelen in China.” Ook het aantal Oekraïense inschrijvingen groeide weer. Nadat dit aantal vorig jaar verdubbelde, nam het dit jaar toe met nog eens 18,2%.

Het enige land uit de top-10 herkomstlanden waarvan het totale aantal internationale studenten afnam is Duitsland. Vorig jaar daalde het aantal Duitse studenten al met 1800, dit jaar met nog eens 1400. Desondanks blijft Duitsland de lijst van herkomstlanden aanvoeren met 21.400 studenten.

Studeren in Hollandse provincies populair

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat Noord- en Zuid-Holland samen bijna de helft (44%) van alle internationale diplomastudenten huisvesten (56.249). Andere populaire provincies onder internationals zijn Limburg (17.312), Noord-Brabant (15.036) en Groningen (12.373). In de provincies Zeeland, Drenthe en Flevoland studeren samen minder dan 2000 internationale studenten.

Voor het eerst hebben de Nuffic onderzoekers onderzocht in welke taal internationale studenten een wo-bachelor of wo-master volgen. Een klein deel (16,2%) blijkt te zijn ingeschreven voor een Nederlandstalige bachelor. “Het is niet zo dat bij deze opleidingen alle vakken en teksten in het Nederlands zijn”, geeft Favier aan. “Maar je moet wel degelijk een bepaald niveau Nederlands beheersen om deze opleidingen te kunnen volgen.” Studenten uit Duitsland, Italië en Frankrijk volgen het vaakst een Nederlandstalig programma.

Techniek in trek, economie het grootst

In het hbo blijft economie de populairste studie onder internationale studenten (16.247). Techniek is de op één na meest voorkomende studierichting (8.332), daarna volgt taal & cultuur (7.306). Alle hbo-studierichtingen zagen het aantal internationale studenten toenemen ten opzichte van ’22-’23, maar techniek groeide met 13,4% het hardst.

In het wo is er voor het eerst sinds 2006 een studierichting voor meer dan de helft (52,5%) internationaal, namelijk die van de interdisciplinaire programma’s. Verder haalt economie (18.724) gedrag & maatschappij (17.838) in als studierichting met de meeste internationale studenten. Bij economie is een derde van de studenten internationaal (35,2%).

[1] Soortgelijke gegevens voor hogescholen zijn op dit moment niet beschikbaar

[2] De EER bestaat uit alle 27 landen van de Europese Unie (EU) plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt niet langer deel uit van deze groep.

Meer binnen de rubriek Onderwijs