'Het aantal internationale studenten dat verpleegkunde kiest stijgt wel'

21 MEI 2024 16:22 | Nuffic
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Saoradh Favier

Aanleiding:
Minder nieuwe studenten verpleegkunde en verzorgende | CBS

Hbo-verpleegkunde kampt sinds 2021 met een dalende instroom Nederlandse studenten. Deze trend zorgt ervoor dat de huidige arbeidstekorten in de zorg de komende jaren waarschijnlijk blijven toenemen. Op dit moment kiezen weinig internationale studenten voor verpleegkunde, maar hun aantal neemt jaarlijks wel iets toe. Momenteel volgen 60 internationale studenten deze opleiding - een verdubbeling ten opzichte van 2006 - wat neerkomt op ongeveer 1 procent van het totaal. Suriname is het vaakst voorkomende land van herkomst.

Als hogescholen meer internationale verpleegkunde studenten zouden kunnen aantrekken, kan dit het teruglopende aantal Nederlandse inschrijvingen gedeeltelijk compenseren. Uit eerder Nuffic onderzoek Blijven na afstuderen (2023) blijkt dat afgestudeerde internationals vaak in Nederland blijven als er werk voor ze is - dat is er in de zorg volop. Maar alleen beschikbaarheid van werk is niet altijd voldoende. Internationale afgestudeerden geven aan dat het opbouwen van een professioneel netwerk en het leren van de Nederlandse taal hen helpt bij het vinden van een baan.

Uit ons nieuwe inkomende mobiliteit onderzoek dat we dinsdag 28 mei 2024 publiceren, blijkt bovendien dat een deel van de internationale studenten nu al in het Nederlands studeert. De verpleegkunde opleiding (ook) in het Engels aanbieden is dus niet per se nodig, al zou dit de kansen op meer (internationale) studenten natuurlijk wel vergroten.

Meer binnen de rubriek Onderwijs