Preventiemedewerker: Een praktische handleiding - vraagbaak voor alle aspecten van het vak

19 FEB 2024 09:15 | B + B Vakmedianet Groep B.V. / VMN Media

Pieter Diehl en Henk Koenders: “De preventiemedewerker is een spin in het web binnen het bedrijf”

De taak van preventiemedewerker is vastgelegd in de Arbowet. Maar waarschijnlijk beseft niemand behalve de medewerker zelf op hoeveel terreinen in de organisatie die een rol speelt. Om deze duizendpoten de handen en voeten te geven die ze nodig hebben, schreven Pieter Diehl en Henk Koenders het Preventiemedewerker: Een praktische handleiding. Daarin is alle informatie te vinden die preventiemedewerkers nodig hebben om hun rol effectief uit te voeren en de arbeidsomstandigheden in hun organisatie structureel te verbeteren.

De preventiemedewerker moet volgens de Arbowet samenwerken met de andere (externe) deskundigen in de organisatie: de veiligheidskundige, de bedrijfsarts en de arbeids- en organisatiedeskundige. Binnen dit samenwerkingsverband hebben preventiemedewerkers wel een bijzondere plek: niet alleen de werkgever benoemt hen, de ondernemingsraad heeft daar ook invloed op. Volgens Diehl en Koenders is de preventiemedewerker daarom een spin in het web binnen het bedrijf.

“Je bent vaak de enige deskundige die permanent in de organisatie aanwezig is”, zegt Diehl. “Je hebt inzicht in alles wat er gebeurt. Als er andere deskundigen nodig zijn, neem je contact met ze op en ondersteun je bij hun werkzaamheden. Je bent waardevol voor deze andere deskundigen, omdat je over veel bedrijfsspecifieke informatie beschikt. Een goede werkgever vindt de preventiemedewerker dan ook heel belangrijk.

“Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat is nu precies je rol? Welke kennis moet je hebben?” zegt Koenders. “Allemaal vragen waar een beginnend en vaak ook een reeds langer in functie zijnde preventiemedewerker mee rondloopt. Dit boek gaat je daarbij helpen. Het boek reikt je de nodige kennis en vaardigheden aan en laat zien wat jouw rol precies is binnen het arbobeleid van een organisatie.”

Het handboek gaat dan ook van start met een uitleg over de positie, functie, taken en opleiding van de preventiemedewerker en legt vervolgens het wettelijk kader uit. Hoe ziet de Arbowet er in hoofdlijnen uit? Hoe voer je daar beleid op uit? Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie? Hoe kun je voorlichting geven? Wat moeten en mogen werknemers? Hoe zet je de bedrijfshulpverlening (BHV) op? En wat is een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek? Ook de aansprakelijkheid van de werkgever komt daarna ter sprake.

Via de vele hoofdstukken die volgen wordt duidelijk hoeveel taken preventiemedewerkers hebben en van welke onderwerpen zij allemaal kennis moeten hebben: van managementsystemen tot werkplekinrichting, van psychosociale arbeidsbelasting tot werkdruk, gevaarlijke stoffen, hybride werken en verzuimbeleid. Voor al deze thema biedt het Handboek Preventiemedewerker een praktische handleiding. Elk hoofdstuk kent dezelfde opbouw van inventarisatie, maatregelen, borging, BHV en wet- en regelgeving. Voor elke preventiemedewerker vormt het handboek daardoor een onmisbaar naslagwerk.

Over de auteurs

Pieter Diehl is gecertificeerde hogere veiligheidskundige en organisatieadviseur met vele boektitels op zijn naam over onderwerpen als veiligheid,  ISO 45001, arbeidsomstandigheden,  veiligheidscultuur, duurzame inzetbaarheid en leiderschap. Daarnaast is hij voorzitter van de beroepsvereniging voor preventiemedewerkers (BVAA) en examinator bij de opleiding Hogere Veiligheidskunde. Ook fungeert hij regelmatig als spreker en inspirator op congressen.

Henk Koenders werkte meer dan 35 jaar bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zijn laatste functie was programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen. Hij is als docent verbonden aan de opleidingen Hogere, Middelbare en Integrale Veiligheidskunde van het NCOI en examinator bij het opleidingsinstituut PHOV en doceert hij aan de HVK- en MVK-opleiding van de Safely Group. Tevens geeft hij regelmatig lezingen en cursussen en is hij auteur van boeken op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbomanagement.

Algemene informatie:

  • Titel: Preventiemedewerker: Een praktische handleiding.
  • Prijs € 54,95 (incl. btw)
  • ISBN: 9789462157798
  • Auteurs: Henk Koenders en Pieter Diehl.
  • Bestellen bij Managementboek of de erkende boekhandel. 

 

Meer binnen de rubriek Uitgeverij