'Voor elke werknemer een boom'

16 MEI 2024 15:58 | Stichting Stimular
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Esther de Groot

Aanleiding:
Week van de Biodiversiteit - KNNV

Om bij te dragen aan meer natuur in de werkomgeving moeten bedrijven bomen planten. De Week van de Biodiversiteit (18 t/m 26 mei) is hiervoor bij uitstek een geschikt moment. In deze week is er wereldwijd extra aandacht voor het behoud van verschillende soorten planten, insecten en dieren. Als bedrijven jaarlijks inheemse bomen planten gaan zij het biodiversiteitsverlies tegen en worden nadelige effecten voorkomen, omdat deze bomen veel verschillende insectensoorten aantrekken.

Iedere werknemer een boom 

Bomen verhogen de kwaliteit van de werkomgeving. Werknemers in een bosrijke, groene omgeving zijn eerder geneigd om naar buiten te gaan voor een ommetje. Zo krijgen ze de kans om even te ontladen en zorgen te vergeten. Door voor elke medewerker een boom te planten zetten bedrijven concrete stappen voor vergroening. Bomen leggen CO2 vast, zuiveren de lucht en helpen mee aan het tegengaan wateroverlast.  

Meer bomen brengen meer insect-, vogel-, en plantsoorten

Voor verschillende soorten insecten, vogels en planten zijn bomen erg waardevol. Zo zijn aan een ruwe en zachte berk 334 insectensoorten verbonden, aan een zomer- en wintereik 423 en aan een wilg maar liefst 450. Als werknemers slim bomen kiezen, dragen ze daardoor bij aan het bestaan van andere soorten en daarmee een hogere biodiversiteit.

Inheemse bomen voor biodiversiteit en voor mensen

Door bomen te planten doe je dus goed voor insecten, vogels en planten, maar ook voor mensen. We kunnen niet zonder bomen. Ze geven koelte tijdens warme dagen. Eén volwassen boom kan koelen voor 10 airco's. Bomen produceren zuurstof en kunnen dienen als grondstof zoals meubels, in de bouw en voor medicijnen. Daarom is het belangrijk en goed als bedrijven tijdens de Week van de Biodiversiteit samen met werknemers bomen planten.

Bron afbeelding: Wageningen University en Research (WUR) Bekijk ook de Stimular-wegwijzer Biodiversiteit en bedrijven voor stapsgewijs en doelgericht meer natuur rondom het bedrijfspand: https://www.stimular.nl/doe-het-zelf/biodiversiteit-bedrijven/

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid