Staatssecretaris J&V mag vreemdelingen blijven overdragen aan Bulgarije

16 AUG 2023 10:15 | Raad van State

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag vreemdelingen blijven overdragen aan Bulgarije. Het is “niet aannemelijk” dat de Bulgaarse autoriteiten vreemdelingen die door een andere EU-lidstaat in het kader van de Europese Dublinverordening worden overdragen, in strijd met de mensenrechten zullen behandelen. Dit oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in twee uitspraken van vandaag (16 augustus 2023).

Achtergrond

Twee Syrische vreemdelingen hebben eerst in Bulgarije asiel aangevraagd en daarna nog een keer in Nederland. De staatssecretaris heeft hun asielaanvragen niet in behandeling genomen en wil de vreemdelingen overdragen aan Bulgarije. Omdat de vreemdelingen daar voor het eerst asiel hebben aangevraagd, is Bulgarije namelijk verantwoordelijk voor de behandeling van hun aanvragen op grond van de Dublinverordening. De vreemdelingen zijn het daar niet mee eens, omdat de situatie in Bulgarije volgens hen in strijd is met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Zij willen daarom niet terug naar Bulgarije.

Pushbacks

Aan de buitengrens van Bulgarije vinden op systematische wijze en op grote schaal pushbacks plaats. Uit de beschikbare informatie blijkt echter niet dat vreemdelingen die op grond van de Dublinverordening aan Bulgarije worden overgedragen, ook een risico lopen om het slachtoffer te worden van pushbacks. Dublinclaimanten hebben na de feitelijke overdracht aan Bulgarije bovendien toegang tot de opvang.

Niet in strijd met de mensenrechten

De staatssecretaris mag er daarom op basis van het zogenoemde interstatelijk vertrouwensbeginsel van uitgaan dat de Bulgaarse autoriteiten de vreemdelingen niet in strijd met de mensenrechten zullen behandelen. Hij mag vreemdelingen dan ook op grond van de Europese Dublinverordening blijven overdragen aan Bulgarije.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid