Resultaat heronderzoek Dordtse Kil: flexibel elektriciteitsvermogen hard nodig

13 JUL 2023 22:34 | Stedin

Op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV kunnen nu ook klanten van Stedin die in de wachtrij stonden stroom terugleveren. Dit is het resultaat van een ‘heronderzoek naar congestiemanagement’, waarbij is gekeken hoe het bestaande lokale elektriciteitsnet optimaal kan worden benut. Hierna zit het net helaas vol totdat het is uitgebreid. Flexibel elektriciteitsvermogen voor congestiemanagement blijft zodoende hard nodig om een nieuwe wachtrij, voor de teruglevering van stroom door klanten met (grootschalige) duurzame initiatieven, te voorkomen.

Netbeheerder Stedin heeft in haar heronderzoek geconcludeerd dat in dit specifieke gebied tijdelijk de ‘spitsstrook’ van het elektriciteitsnet verantwoord en veilig kan worden ingezet om de huidige wachtrij (peildatum 4 juli 2023) van transportvermogen te kunnen voorzien. Maar dat is geen vanzelfsprekende oplossing, dit kan niet overal. Of de spitsstrook kan worden ingezet hangt af van verschillende factoren, zoals de structuur en opbouw van het net en of klanten op afstand hun vermogen kunnen afschakelen.

Eind 2025 meer capaciteit door nieuw transportstation

Sinds september 2021 kunnen door congestie – filevorming op het elektriciteitsnet – nieuwe duurzame projecten op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV hun opgewekte energie niet terugleveren aan het elektriciteitsnet. Om hier iets aan te doen, breidt Stedin de capaciteit van het lokale net uit met een nieuw transportstation op Dordtse Kil, aan de Heliotroopring in Dordrecht. Dit nieuwe station levert 50 megawatt extra transportcapaciteit op. Dat is te vergelijken met de capaciteit die nodig is om 12.500 huishoudens van stroom voorzien. Deze extra capaciteit is echter naar verwachting pas eind 2025 beschikbaar.

Dringende oproep

In de tussentijd kan alleen flexibel elektriciteitsvermogen een oplossing bieden om een nieuwe wachtrij te voorkomen. Het zoeken naar dit ‘flexvermogen’ was onderdeel van genoemd ‘heronderzoek congestiemanagement’ dat de netbeheerder de afgelopen maanden heeft gedaan op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV. Conclusie: flexvermogen is hard nodig om transportvermogen te kunnen toekennen aan klanten die een nieuwe aanvraag doen.

Stedin doet een blijvende oproep aan partijen in het gebied om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden – zowel voor de afname als voor de teruglevering van elektriciteit. Dit kan onder meer door het, op verzoek van de netbeheerder, tijdelijk afschakelen van een elektriciteitsproductie-installatie, zoals een windpark, zonnepark of warmtekrachtkoppeling (WKK) op momenten dat er veel zon of wind is. Op die manier komt er ruimte vrij op het net voor andere klanten.

Kijken wat wel mogelijk is

Stedin gaat graag in gesprek met klanten en marktpartijen over welke mogelijkheden de netbeheerder zelf heeft en welke mogelijkheden partijen hebben wat betreft flexibel elektriciteitsvermogen. Denk aan contracten waarbij bedrijven – op piekmomenten – minder duurzaam opgewekte (zonne-)energie terugleveren aan het net. Dit soort overeenkomsten is nieuw voor de netbeheerders en daarom nog volop in ontwikkeling, wat kansen biedt voor andere concepten en samenwerkingsvormen.

Flexibel elektriciteitsvermogen inzetten is niet alleen maatschappelijk relevant, het bevordert ook de (lokale) energietransitie. Daar tegenover ontvangt de ondernemer een vergoeding voor het geleverde flexvermogen, voor gemiste energieopbrengsten.

Onderzoeksresultaten

Het rapport met de resultaten van het heronderzoek is hier te vinden.

Transportschaarste voor de teruglevering van duurzame energie op bedrijventerreinen Dordtse KilAfbeelding: transportschaarste voor de teruglevering van duurzame energie op bedrijventerreinen Dordtse Kil

Over Stedin  

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werken zo’n 4.000 medewerkers van Stedin iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin verduurzamen wij het energiesysteem verder en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin werken netbeheerder Stedin (actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland) en de experts van infrabedrijf DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen.  

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen