'Bedrijven moeten meer inzicht krijgen om te weten of hun producten tot ontbossing leiden'

24 APR 2023 09:51 | ImpactBuying

Dit is een expertquote van Leontien Hasselman-Plugge, co-CEO ImpactBuying. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding Europees Parlement stemt in met ‘mijlpaal’ voor milieu­beleid, toch lijkt een klimaat­neutraal Europa nog ver weg

Het is goed nieuws dat Europa een ingrijpend pakket maatregelen heeft aangenomen om de CO-uitstoot drastisch te verminderen. De nieuwe wetten dwingen bedrijven om te onderzoeken waar hun producten vandaan komen, hoe ze zijn geproduceerd en of daar geen ontbossing aan te pas is gekomen.

Het lijkt logisch dat bedrijven dat nu al doen, maar de werkelijkheid is dat dat nog nagenoeg niet gebeurt. Terwijl wij in Europa grootgebruikers zijn van de producten waar het hier om gaat: onder andere cacao, palmolie, soja, koffie en houtproducten. Tussen 1990 en 2020 is een gebied groter dan de hele oppervlakte van Europa aan bos verloren gegaan. Als we in dit tempo verder gaan met kappen en consumeren hebben we binnen 100 jaar geen regenwouden meer. De kinderen van onze kinderen zullen deze dan alleen nog kennen van beeldmateriaal.

Voor bedrijven betekenen de nieuwe Europese maatregelen dat er flink wat onderzoek nodig is en dat hun administratieve lasten zullen stijgen, net zoals die van de gehele keten. Alle productieketens moeten inzichtelijk zijn. Zo zijn er zijn traceerbaarheidseisen die inhouden dat je het exacte stuk land moet kunnen aanwijzen waar de productie heeft plaatsgevonden. Grotere bedrijven moeten een ‘due diligence statement’ (een inhoudelijke risico toetsing) geven voor alle producten die ze verkopen. Dat geldt niet voor mkb-bedrijven, maar die moeten nog steeds wel de relevante data op orde hebben en bewaren.

Verwacht wordt dat het pakket eind 2024 ingaat. Dat geeft bedrijven weinig tijd om aan deze hoge eisen te voldoen. De multinationals gaan er vol op inzetten. Maar hoe het uitpakt voor bijvoorbeeld kleine koffieshopjes, boekhandels die koffie verkopen of kleine melkboeren die soja in hun voer hebben, valt nog lastig te overzien. Gaan zij op tijd klaar zijn en is het voor hen überhaupt duidelijk aan welke eisen ze moeten voldoen?

Iedereen moet zijn keten van grondstoffen kennen. Het Europese maatregelenpakket gaat bedrijven dwingen de duurzaamheidstransitie te versnellen. En er komt op dat vlak binnenkort nog meer regelgeving aan, zoals bijvoorbeeld de Corporate Sustainability Due Diligence Directive.

Van bedrijven wordt een grote bijdrage gevraagd, we moeten allemaal veel meer doen om de echte impact in CO2-uitstoot, ontbossing en milieuschade van onze consumptiemaatschappij te achterhalen, om daar vervolgens goed op bij te sturen.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid