NSE 2022 | Veel studenten met ondersteuningsbehoefte niet bekend met voorzieningen

12 OKT 2022 09:33 | ECIO

Vandaag publiceert Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) het jaarlijkse rapport over de tevredenheid van studenten met een ondersteuningsbehoefte over hun opleiding. Het rapport is gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2022. ECIO zoomt met een analyse in op de specifieke doelgroep van studenten met een beperking en ondersteuningsvraag, zoals mantelzorgers of jonge ouders. Opvallend is dat veel studenten niet bekend zijn met de geboden voorzieningen vanuit hogescholen of universiteiten, zoals extra begeleiding of financiële hulp. “We zien dan ook dat het aanscherpen van de voorlichting binnen het hoger onderwijs steeds meer prioriteit heeft", aldus Judith Jansen van ECIO.

Ruim 14% van de studenten volgt een opleiding met een ondersteuningsbehoefte

35.577 studenten (14,3%) van de 286.706 respondenten gaven aan dat zij een ondersteuningsbehoefte hebben. In totaal vinkten zij 51.030 bijzondere omstandigheden, beperkingen, ziektes of aandoeningen aan (gemiddeld 1,4 per student). Meestal gaat het hierbij om een functiebeperking (82,2%) en in mindere mate om een bijzondere persoonlijke of familieomstandigheid (12,8%) of een duale carrière (5%).

85% van studenten met een ondersteuningsbehoefte ervaart belemmering

85% van de studenten met een ondersteuningsbehoefte ervaart minimaal “een beetje” belemmering bij de opleiding door hun beperking, ziekte, aandoening of bijzondere omstandigheid. De mate van ervaren belemmeringen verschilt. Opvallend is de hoge score bij respondenten met psychische aandoeningen en ADHD. Zij geven relatief vaak aan “veel” en “heel veel” belemmering te ervaren. Deze aandoeningen komen ook relatief vaak voor.

Bekendheid met ondersteunende voorzieningen scoort laag

We zien grote verschillen in de bekendheid van studenten met de verschillende soorten voorzieningen. Waar ongeveer 35% van de studenten met een ondersteuningsbehoefte toetsvoorzieningen (zoals extra tijd, versoepeling deadlines, aparte ruimte, medische hulpmiddelen) niet kent, is ongeveer 75% van de studenten met een ondersteuningsbehoefte niet bekend met mogelijke financiële compensatie (zoals het Profileringsfonds, DUO). Ook de bekendheid met onderwijsvoorzieningen (zoals aanwezigheidsplicht, terugkijken colleges, vervoer, tolken) en zelfstudievoorzieningen (zoals software, cursusaanbod studietechnieken) scoort lager dan 50%.

“Bekendheid is een belangrijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van deze voorzieningen. Daarom is het zo belangrijk dat hogescholen en universiteiten blijven investeren in informatievoorziening voor deze omvangrijke groep studenten” - Judith Jansen, programmadirecteur ECIO

Tevredenheid specifieke voorzieningen

De gemiddelde tevredenheidsscores over de specifieke voorzieningen zijn, met een lichte stijging (2021: 3,40% – 2022: 3,48%), vergelijkbaar met vorig jaar. Relatief gezien, zien we dat studenten wat meer tevreden te zijn over de toetsvoorzieningen, de onderwijsvoorzieningen en over de informatie die ze krijgen na een persoonlijk gesprek over hun ondersteuningsbehoefte. Over het algemeen zijn de studenten minder tevreden over de informatie op de website/studentenportal en over de informatie na melding van de ondersteuningsbehoefte.

Best scorende hoger onderwijsinstellingen op tevredenheid beschikbare faciliteiten

Onder de grote hogescholen zijn de studenten van Christelijke Hogeschool Windesheim het meest tevreden. HZ University of Applied Sciences, HAS Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein scoren hoog onder de middelgrote hogescholen. Bij de kleine hogescholen zijn de studenten van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten, Stichting Hogeschool Viaa en Hogeschool Tio het meest tevreden. Universiteit voor de Humanistiek, Wageningen University en Radboud Universiteit Nijmegen scoren als universiteit het hoogste.

Analyserapport met interactief dashboard

De volledige rapportage met verwijzing naar de interactieve dashboards is gepubliceerd op de website van ECIO. Hiermee kan je de NSE-gegevens op een eenvoudige manier bekijken en vergelijken.

De NSE

Met de NSE geven studenten van hogescholen en universiteiten hun mening over onder andere de inhoud van de opleiding, de docenten, de toetsing en beoordeling, en de studiebegeleiding. De enquête is ontwikkeld door Stichting Studiekeuze123 samen met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en studentenbonden. De verkregen input gebruiken zij bijvoorbeeld voor studiekeuzevoorlichting aan toekomstige studenten. Het marktonderzoeksbureau MWM2 is verantwoordelijk voor het afnemen van de enquête.

Maak werk van inclusief toegankelijk onderwijs!

Universiteiten en hogescholen die meer inzicht willen krijgen in hun aandachtspunten, en gericht beleid willen maken voor studeren met een ondersteuningsvraag en studentenwelzijn, kunnen contact opnemen met ECIO.

Neem voor meer informatie over de analyse van de tevredenheid van studenten met een ondersteuningsbehoefte (NSE 2022) contact op met Marit Schreurs (MSchreurs@cinop.nl, T: 0615592318) of Lotte Scheeren (LScheeren@cinop.nl, T: 0621336991).

Meer binnen deze rubriek