Blinden en slechtzienden willen veilig over straat

05 APR 2018 17:00 | Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Houd de lijn vrij!

Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen vormen op straat en op de stations? Dat zijn geleidelijnen. Mensen met een visuele beperking maken hier gebruik van om in de openbare ruimte veilig hun weg te vinden. Zij volgen de lijnen door met hun taststok en voeten de ribbels te voelen. Helaas weten veel ziende mensen niet waar de geleidelijnen voor dienen. Met als gevolg dat er regelmatig obstakels op staan. Dat levert lastige en zelfs gevaarlijke situaties op voor de gebruikers. 

De samenwerkende belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking in Nederland vragen in de week van 9 tot en met 16 april breed aandacht voor het vrijhouden van geleidelijnen. Deze geribbelde tegels in het straatbeeld zijn bedoeld om mensen die blind of slechtziend zijn te helpen hun weg te vinden van A naar B. Wanneer er obstakels op de geleidelijn staan, zoals fietsen, koffers, reclameborden of mensen, levert dat veel hinder en zelfs gevaarlijke situaties op voor de gebruiker. De toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt erdoor beperkt. Over straat lopen zonder goed zicht is al lastig genoeg en wordt op deze manier onnodig, uiteraard onbedoeld, extra moeilijk gemaakt. De boodschap luidt dan ook: Houd de lijn vrij!

Op 9 april wordt de campagne feestelijk afgetrapt in Den Haag. Gerben Hagenaars, Directeur Zorg voor de gemeente Den Haag, plakt hier een stickertegel die het symbool van de campagne draagt op straat, naast een geleidelijn. De stickertegels zijn tijdens de campagneweek verspreid over de stadscentra van Den Haag, Amsterdam en Utrecht, in de omgeving van de centrale stations te zien. Het symbool bestaat uit een figuur die met een taststok over de geleidelijn loopt met het woord ‘Vrijhouden’ ernaast. Een duidelijke boodschap aan iedereen die de tegel tegenkomt. Daarnaast flyeren promoteams bestaande uit ziende en blinde of slechtziende mensen op de stations. Onlinevideo’s ondersteunen de boodschap en op de NS stations en in de treinen worden commercials uitgezonden.

ProRail en NS zetten zich al jaren in om zelfstandig reizen voor mensen met een beperking zo veilig en eenvoudig mogelijk te maken. Vanuit die ambitie onderstrepen zij de campagne ‘Houd de lijn vrij!’. In de afgelopen jaren is hard gewerkt om de stations in Nederland ook voor mensen met een visuele beperking toegankelijk te maken.

Quotes:

Ton van Weerdenburg, Oogvereniging:

“We horen het vaak: mensen die blind of slechtziend zijn en gedesoriënteerd raken doordat fietsen, terrasmeubilair of bijvoorbeeld reclameborden op geleidelijnen staan. De omgeving kan nog zo toegankelijk zijn ingericht met geleidelijnen, als de lijn geblokkeerd is kunnen mensen hem niet gebruiken. Met deze campagne willen we graag dat ziende mensen zich ervan bewust worden dat er geleidelijnen op de grond liggen en willen we laten zien waar deze voor dienen.”

Anouk van Bommel, Projectcoördinator Houd de lijn vrij! En tevens visueel beperkt:

“Ik maak elke dag gebruik van de geleidelijnen en ik kom vaak obstakels tegen. Dat maakt zelfstandig reizen ingewikkeld voor mij. Daarom ben ik heel blij mee te kunnen werken aan deze campagne. Ik wil veilig over straat kunnen!”

Joost Nagtzaam, projectleider Toegankelijkheid NS en Tjebbe Ruskamp, projectmanager Toegankelijkheid ProRail:

“ProRail en NS werken hard aan een treinreis zonder obstakels zodat ook mensen met een beperking met de trein kunnen reizen. Ieder jaar worden meer stations toegankelijk, onder andere doordat ProRail eenduidige en voorspelbare geleidelijnen aanlegt op stations en de uitbreiding van NS Reisassistentie . Dit stemmen we af met diverse organisaties, zoals o.a. de Oogvereniging, Bartimeus, Ieder(in), die zich inzetten voor een toegankelijk openbaar vervoer voor reizigers met een visuele, auditieve, motorische of andere beperking.”

------------------------------------------------ Einde persbericht ------------------------------------------------------------

 

Persuitnodiging Graag nodigen we u uit om bij de opening van de campagne aanwezig te zijn. De campagne wordt gevoerd door een collectief van belangenverengingen, waarvan woordvoerders aanwezig zullen zijn om u te woord te staan. Ook ervaringsdeskundigen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook na de kick-off bent u van harte welkom om een van onze ervaringsdeskundigen te spreken over dit onderwerp. Neem hiervoor gerust contact op met onze onderstaande contactpersoon. Datum : 9 april 2018 Locatie : Kruispunt Turfmarkt - Oranjebuitensingel, Den Haag Tijd : 10.30 – 11.00 uur Beeldmateriaal Maandag 9 april zijn zsm na de opening van de campagne persfoto’s te downloaden www.houddelijnvrij.nl Op deze pagina vindt u ook het campagnelogo, de campagnevideo’s en achtergrondinformatie. Meer informatie www.houddelijnvrij.nl Deze website is vanaf maandag 9 april 2018 om 9 uur te bereiken. Contactpersoon Ingrid den Hertog, Sr. Communicatiemedewerker Bartiméus, idhertog@steunbartimeus.nl, 06-43 46 79 96. Samenwerkende belangenorganisaties De samenwerkende belangenorganisaties zijn: Bartiméus, Oogvereniging, Visio, Robert Coppes Stichting. Stichting Bartiméus Bartiméus wil een bijdrage leveren aan een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn; van alle leeftijden en in alle levensfasen. Voorop staat dat mensen die slechtziend of blind zijn, zelf de regie voeren over hun leven. Zij maken hun eigen keuzes op gebieden als wonen, leren en werken. Onze professionele medewerkers ondersteunen hen en de mensen die hen persoonlijk en professioneel begeleiden. We willen ook bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen aansluiting kan vinden. Daarom zetten we ons in om de toegankelijkheid van de samenleving te bevorderen. Meer informatie: www.bartimeus.nl Vereniging Bartiméus Sonneheerdt (ondersteunende organisatie van Stichting Bartiméus), maakt dit initiatief mede mogelijk, dankzij de steun van haar donateurs. Meer informatie: www.steunbartimeus.nl De Oogvereniging De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland. Hebt u te horen gekregen dat er iets mis is met uw ogen? Via de Oogvereniging blijft u op de hoogte van medische ontwikkelingen en komt u meer te weten over welke mogelijkheden er zijn om te leven en werken met verminderd zicht. De Oogvereniging komt op voor uw belangen waar het gaat om goede oog-zorg en het meedoen in de samenleving. Meer informatie: www.oogvereniging.nl Koninklijke Visio Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Al meer dan 200 jaar. Meer informatie: www.visio.org Robert Coppes Stichting De Robert Coppes Stichting ondersteunt mensen die een visuele beperking én bijna altijd bijkomende beperkingen hebben. Juist die combinatie van problemen maakt het leven vaak complex. De Robert Coppes Stichting heeft zich gespecialiseerd in deze bijzondere doelgroep. Ons servicekantoor staat in Vught, hier zijn ook onze woonvoorzieningen en onze eigen centra voor dagbesteding. Ambulante teams voor specialistische begeleiding werken in bijna heel Zuid-Nederland (regio’s Sittard, Nijmegen, Breda en Vught). We zijn een organisatie met een herkenbaar eigen karakter. We ondersteunen ‘Op z’n Coppes’: persoonlijk, kleinschalig, betrokken en 'Eigen wijs’. Meer informatie: www.robertcoppes.nl ProRail ProRail vind dat iedereen zelfstandig met de trein moet kunnen reizen, ook mensen met een functiebeperking. ProRail werkt samen met vervoerders hard aan een treinreis zonder obstakels. Ieder jaar worden stations meer en beter toegankelijk, onder andere door de aanleg van eenduidige en voorspelbare routegeleiding op stations. Dit stemmen we af met partijen die zich inzetten voor een toegankelijk openbaar vervoer, zoals de Oogvereniging en Bartiméus. Meer informatie: www.prorail.nl NS NS vindt het belangrijk om mogelijk te maken dat reizigers met een beperking zelfstandig kunnen reizen. Kunnen meedoen met alle aspecten van de maatschappij is van essentieel belang. Een beperking mag geen belemmering zijn voor het reizen met NS. Voor reizigers met een visuele beperking zorgen we dat kaartautomaten en de OV Servicewinkels goed te vinden zijn en er, tijdens het reizen, informatie over de uitstapzijde beschikbaar is. Meer informatie: https://www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-een-functiebeperking

Meer binnen deze rubriek