'Nederland moet nog fietsvriendelijker worden'

01 JUN 2023 11:26 | Kenniscentrum Sport en Bewegen

Dit is een expertquote van Ilja van Holsteijn, specialist beweegvriendelijke omgeving, Kenniscentrum Sport & Bewegen

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Mooie routes tijdens Wereld Fiets Dag | ANP

Nederland is een fietsland. Toch pakken we nog steeds vaak de auto, ook voor kleine stukjes. Daarbij bewegen Nederlanders veel te weinig, terwijl dat ontzettend belangrijk is. Voor de lichamelijke gezondheid, maar ook sociaal en emotioneel. Een fietsvriendelijke omgeving is een belangrijke stap om mensen vaker de fiets te laten pakken.

Snel, comfortabel en groen

Fietsers willen graag door kunnen fietsen op mooie, comfortabele en groene routes. Zorg daarom voor een goed netwerk van doorgaande fietspaden die op elkaar aansluiten. Nog mooier: leg speciale snelfietsroutes aan. Bij een analyse van twee bestaande fietssnelwegen, blijkt zelfs dat fietsers graag omrijden als ze via zo’n snelweg naar hun bestemming kunnen.

Sluit aan op het OV

Een fietsvriendelijke omgeving betekent ook dat het fietsnetwerk goed aansluit op het openbaar vervoer. Door fietspaden aan te leggen tussen stations, haltes, scholen en bedrijventerreinen, maak je de combinatie reizen met het OV en fietsen een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Het is schoon, relatief snel en zorgt voor allerlei gezondheidsvoordelen.

Ruimte voor de fiets

Het is belangrijk dat gemeenten en gebiedsontwikkelaars hier rekening mee houden. Zij kunnen bij ontwikkeling van straten en gebieden voldoende ruimte bieden aan fietsers (en voetgangers). Die randvoorwaarde, gecombineerd met stimulerende programma’s en campagnes, vermindert files en uitstoot, en zorgt voor meer mensen in beweging.

Meer binnen de rubriek Zorg