Corona doorkruist collecte Epilepsiefonds

02 JUN 2020 16:35 | Epilepsiefonds

De collectanten van het Epilepsiefonds gaan dit jaar niet met hun collectebus langs de deuren. “Dit was een onvermijdelijk besluit”, vertelt Joost Wijnhoud, directeur Epilepsiefonds. “De collecteweek, van 1 tot en met 6 juni, is een van de belangrijkste weken van het jaar voor ons fonds om geld om te halen voor wetenschappelijk onderzoek. Gelukkig biedt online collecteren uitkomst. Zo kunnen onze collectanten toch collecteren, maar dan veilig vanuit huis.”

In Nederland leven ruim 180.000 mensen met epilepsie. Epileptische aanvallen hebben een enorme invloed op het dagelijks leven. “Daarom zijn wij er”, vertelt Wijnhoud. “We willen onzekerheid wegnemen, de omgeving ontlasten en genezing dichterbij brengen. Dat kunnen we alleen met steun van iedereen die geeft aan de collectant. Daarom zijn we blij dat we digitaal kunnen collecteren via epilepsie.nl/geef.” 

Matthijs werd aanvalsvrij

Dankzij de inkomsten uit de collecteweek kunnen cruciale stappen gezet worden in epilepsie-onderzoek. Het Epilepsiefonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek en biedt hulp en informatie. Leven met epilepsie is namelijk een leven met onzekerheid. Want als je lichaam je zomaar in de steek kan laten, wat is dan nog zeker? Daarom wil het Epilepsiefonds een leven zonder aanvallen, net zoals Matthijs (12) nu heeft. Hij had vierentwintig uur per dag aanvallen. Pas na een spannende operatie werd hij aanvalsvrij. Zijn moeder, Anne Kien, vertelt: “Hij kreeg de kans om opnieuw te beginnen en ik kreeg mijn zoon terug. Dankzij de inzet van het Epilepsiefonds, hadden de artsen de juiste kennis om hem te helpen." Het Epilepsiefonds gunt iedereen een leven zonder aanvallen. Wilt u hier ook aan bijdragen? Geef dan aan de digitale collectebus via epilepsie.nl/geef.

Over epilepsie

Epilepsie is een hersenaandoening;  door kortsluiting in de hersenen, kunnen aanvallen ontstaan. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen. In Nederland leven ruim 180.000 mensen met de aandoening. Hun lichaam kan hen elk moment in de steek laten. Over het ontstaan is nog steeds te weinig bekend. Daarom subsidieert het Epilepsiefonds jaarlijks veelbelovende wetenschappelijke onderzoeken.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over de collecte kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie (telefoon 030 634 40 63, e-mail communicatie@epilepsiefonds.nl). Kijk ook op www.epilepsie.nl/pers.

Meer binnen de rubriek Theater en voorstellingen