Directiewisseling Koninlijk Instituut voor de Tropen

08 NOV 2022 10:43 | Koninklijk Instituut voor de Tropen

Met ingang van 1 januari a.s. wordt Henri van Eeghen algemeen directeur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).  Van Eeghen neemt de leiding van KIT over van Mark Schneiders, die met pensioen gaat.

Henri van Eeghen kan bogen op een omvangrijke internationale loopbaan in het bedrijfsleven en als bestuurder van nonprofit organisaties, waaronder de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Cordaid en het Amerikaanse Mercy Corps, en meest recent, het Synergos Institute, een internationaal netwerk voor filantropie. 

"Henri van Eeghen is een geziene leider die ondernemerschap koppelt aan ideële doelen" zegt Paul Strengers, voorzitter van KIT's Raad van Commissarissen. “Wij zien er naar uit om met Henri verder te bouwen aan het internationale profiel van KIT als kenniscentrum, en als werk- en ontmoetingsplek voor duurzame doelen in Amsterdam”.

Met de benoeming van Henri van Eeghen als algemeen directeur, neemt KIT afscheid van Mark Schneiders, die sinds 2014 leiding heeft gegeven aan KIT, en nu met pensioen gaat.

KIT is Mark Schneiders grote dank verschuldigd voor zijn doorslaggevende bijdrage aan de transitie van KIT van een subsidie-gedreven organisatie naar een (financieel) onafhankelijke organisatie, die zich inzet voor de duurzame werelddoelen, de Sustainable Development Goals (SDG's), in binnen- en buitenland.

Over het KIT 

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) is een kenniscentrum en hospitality venue voor duurzame ontwikkeling. Wij helpen overheden, NGO’s en particuliere bedrijven over de hele wereld om inclusieve en duurzame samenlevingen op te bouwen. 

Geleid door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, richt ons kenniswerk zich op gezondheid, gendergelijkheid en economische ontwikkeling. Het historische KIT-gebouw, een rijksmonument uit 1926, en de campus van het KIT aan het Oosterpark is een hotspot voor duurzaamheid in de stad. Het huisvest naast een kennis- en opleidingscentrum, faciliteiten voor conferenties en evenementen, een café-restaurant, en een hotel. KIT is ook de thuisbasis van SDG House: een community van experts, sociale ondernemers en NGO's met een lidmaatschap van zo'n 70 bedrijven en organisaties.

Meer binnen deze rubriek