'Eerlijker werving- en selectieproces kan laagdrempelig worden gerealiseerd'

17 APR 2023 12:45 | PageGroup

Dit is een expertquote van Joost Fortuin, Senior Managing Director, PageGroup.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Twee op de vijf bedrijven lijken bij sollicitatie te kiezen voor witte man | RTL Nieuws

Volgens recent onderzoek van Rabobank heeft zo’n 40 procent van de werkgevers voorkeur voor vacaturekandidaten uit een meerderheidsgroep. Dat komt erop neer dat ‘de witte man’ bovenaan de wensenlijst van de werkgever staat. Onder andere vrouwen en mensen met een migratieachtergrond of beperking hebben daardoor een veel kleinere kans om een baan te krijgen, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt.

Beslissingen worden nog steeds grotendeels genomen door witte mannen, dat zie je terug in de bedrijfsvoering en zodoende ook in het aannamebeleid. Bovendien worden kandidaten vaak gekozen op basis van de goede indruk die ze achterlaten; wie sterke presentatie en communicatievaardigheden heeft, krijgt daarmee vaak een voorsprong zonder dat dat iets zegt over diens kennis en kunde.

Om sneller tot een eerlijker, diverser en inclusiever werving- en selectieproces te komen is het slim om voldoende diversiteit aan te brengen in de groep betrokkenen waarmee de kandidaat kennismaakt, zo wordt er gekeken vanuit meerdere perspectieven. Door een kandidaat een korte case te laten maken, kunnen alle betrokkenen in het werving- en selectieproces de kandidaat ook beter beoordelen op basis van inhoud, wat een eerlijker aannamebeleid ten goede komt. Ook kan er gewerkt worden met blinde cv’s (waarin naam, leeftijd, woonplaats en foto zijn weggelaten) om het probleem aan de voorkant van het proces al aan te pakken.

Om echt een verandering teweeg te brengen en de omslag te maken naar een inclusieve organisatie, is het nodig om geforceerd gedragingen aan te passen. In het begin voelt dat onnatuurlijk en wordt het bestempeld als ‘overdreven’, maar na verloop van tijd wordt die opgelegde focus of denkwijze meer ‘eigen’ en zorgt dat voor een duurzame verandering. Het vrouwenquotum is een goed voorbeeld van een geforceerde gedraging, maar om positieve resultaten op grote schaal bereiken is veel tijd nodig.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen