BOVAG vraagt nieuwe coalitie om bestendig en duidelijk beleid voor komende jaren

16 MEI 2024 10:20 | BOVAG

Het is goed dat er nu een onderhandelaarsakkoord ligt tussen de formerende partijen, aldus BOVAG. Er zitten ook de nodige voor BOVAG herkenbare punten in. De oproep die BOVAG daarbij aan die partijen en aan de aanstaande ministerploeg doet is dat zij in de uitwerking zorgen voor meerjarige bestendigheid en duidelijkheid voor burger en bedrijfsleven.

BOVAG feliciteert de formerende partijen met het sluiten van hun onderhandelaarsakkoord en herkent zich in een aantal elementen uit het akkoord, zoals het betaalbaar houden van mobiliteit, het beperken van de regeldruk voor ondernemers, de noodzaak te blijven investeren in infrastructuur (2,5 miljard extra) en het voornemen om ‘de verduurzaming wagenpark te blijven stimuleren’. 

Gewichtscorrectie MRB 

Wat betreft dat laatste is het goede nieuws dat de voorgenomen gewichtscorrectie voor elektrische auto’s in de MRB gehandhaafd blijft, zodat een boete op kiezen voor EV vermeden wordt, zoals BOVAG al een tijd bepleit. Het zou mooi zijn als die gewichtscorrectie wordt uitgebreid naar bestelauto’s en PHEV’s. Jammer is dat de coalitie ervoor lijkt te kiezen om de EV-aanschafsubsidie voor particulieren al per 2025 te schrappen. Tegelijkertijd staat in het onderhandelaarsakkoord dat men voornemens is om ‘de aanschaf van elektrische auto’s te blijven ondersteunen’. BOVAG is benieuwd naar de invulling daarvan en denkt graag mee. 

MKB 

Voor het MKB staan de nodige lastenverlichtingen op stapel, onder meer op gebied van mkb-winstvrijstelling, vennootschapsbelasting, energiebelasting op aardgas, belastingtarieven en rente-aftrek. Ook komt er hulp voor kleine ondernemers helpen bij verduurzamen van hun bedrijfspanden en wordt de regeldruk voor MKB aangepakt.  

Zorgpunten voor het MKB zijn er ook: er komen minder subsidies voor duurzame energie, het budget voor het Klimaatfonds wordt verlaagd met 1,2 miljard euro en de middelen voor de ontwikkeling van batterijen en groene waterstof worden verlaagd.  

Oproep 

BOVAG roept de vier partijen en de beoogde ministersploeg op om in de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord zorg te dragen voor meerjarig en bestendig beleid. Het is voor burgers en ondernemers erg belangrijk dat ze snel weten waar ze aan toe zijn de komende jaren en dat ze daar ook meerjarig op kunnen rekenen. Dat is belangrijk voor het vertrouwen in de markt en voor de eigen financiële positie. Zodat er weer geconsumeerd en geïnvesteerd kan worden. 

Daarnaast is belangrijk dat er voldoende aandacht blijft voor het behalen van de afgesproken CO2-doelen. Gebeurt dat niet, dan zal over een paar jaar alsnog veel rigoureuzere maatregelen noodzakelijk zijn om die doelen alsnog wél te halen. En dat is dan veel meer ontwrichtend voor burger en bedrijfsleven dan nú de noodzakelijke stappen te zetten. 

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid