'Nog veel winst te behalen in verduurzaming zorgsector'

15 AUG 2023 16:49 | MVO Nederland

Dit is een expertquote van Bas Maier, sectormanager zorg, MVO Nederland.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Katoenen ziekenhuiskleding moet duurzaam alternatief vormen voor wegwerpjassen in vervuilende zorgsector

De uitdagingen voor verduurzaming in de zorg zijn groot. Een gemiddelde hartoperatie produceert bijvoorbeeld al 27 kilo afval. Jaarlijks wordt er voor minstens 100 miljoen euro aan medicatie weggegooid. Opmerkelijk is ook dat de zorgsector 4 procent van al ons afval genereert en dat de sector verantwoordelijk is voor 7 procent van onze landelijke CO2-uitstoot. Bovendien verbruikt de zorg maar liefst 13 procent van de grondstoffen. Dat moet en kan flink omlaag.

MVO Nederland stelde samen met inkopers van OK textiel en leveranciers van herbruikbare en eenmalige textielproducten een marktvisie op voor de zorg. CE Delft deed hiervoor onderzoek naar de milieu-impact.

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de klimaatimpact van de herbruikbare operatiejassen veel lager is dan het gebruik van eenmalige jassen. Dit komt omdat de productie, het transport naar Nederland en de verwerking aan het einde van de levensduur voor herbruikbare varianten wordt verdeeld over het aantal keer hergebruik.

Het is belangrijk dat zorginstellingen samen met leveranciers om tafel gaan en de juiste vragen stellen. Zo moeten zorginstellingen niet te veel focussen op de aanschafprijs van een product, maar ook kijken naar de totale levensduur van een product. Ook kan de overheid helpen door duidelijke randvoorwaarden te stellen en belemmerende wetgeving weg te nemen. Op deze manier wordt er een gelijk speelveld gecreëerd voor ondernemers die - naast ondernemen - ook oog hebben voor het milieu.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid