Exploitatievergunningen voor coffeeshops kunnen wel tijdelijk worden verleend

13 SEP 2023 10:15 | Raad van State

De rechtbank Limburg heeft in maart 2021 ten onrechte geoordeeld dat de burgemeester van Roermond de duur van exploitatievergunningen voor twee coffeeshops niet mocht beperken tot vijf jaar. De burgemeester mag deze exploitatievergunningen tijdelijk verlenen om de openbare orde en het woon- en leefklimaat te beschermen. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (13 september 2023). Dat betekent dat de coffeeshops Sky en Skunk in Roermond nu weer beschikken over een tijdelijke vergunning voor vijf jaar. Zij wilden een vergunning voor onbepaalde duur.

Achtergrond   

In deze rechtszaak speelde de vraag of een exploitatievergunning voor een coffeeshop voor bepaalde tijd mag worden verleend. De burgemeester van Roermond had dit gedaan, omdat hij vanwege de overlast maximaal twee coffeeshops in zijn gemeente wil. Omdat het aantal vergunningen tot twee beperkt is, wil hij in de toekomst ook andere exploitanten een kans geven naar een van de twee vergunningen mee te dingen. De coffeeshops Sky en Skunk kregen daarom een tijdelijke exploitatievergunning voor vijf jaar. Daartegen gingen ze in beroep bij de rechtbank Limburg.

Uitspraak rechtbank Limburg in eerste aanleg

De rechtbank oordeelde dat met een exploitatievergunning de verkoop van softdrugs niet kan worden vergund, want deze verkoop is wettelijk verboden. Een exploitatievergunning kan slechts legale horeca-activiteiten vergunnen en er bestaat geen maximumaantal horecabedrijven in de gemeente, dus is hier geen sprake van schaarse vergunningen, aldus de rechtbank Limburg. De burgemeester kwam tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens de burgemeester is bij de exploitatievergunningen voor Sky en Skunk in beide gevallen de gedoogverklaring aan de exploitatievergunning verbonden en is er maar ruimte voor twee coffeeshops in Roermond, waardoor de exploitatievergunning een schaarse vergunning is die niet voor onbepaalde tijd, maar alleen tijdelijk mag worden verleend.

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak in hoger beroep

De burgemeester mag de duur van exploitatievergunningen volgens de wet alleen beperken als er een “dwingende reden van algemeen belang is” om dat te doen. Dat is hier het geval, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak, omdat de duur is beperkt met het doel om de openbare orde en het woon- en leefklimaat te beschermen. De beperking van de duur is bovendien evenredig en geschikt om het doel te bereiken dat ermee is gediend. De Afdeling bestuursrechtspraak vindt het verder goed dat de gedoogverklaringen in aansluiting op de exploitatievergunningen voor een periode van vijf jaar gelden.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid