'Dat Nestlé de claim 'klimaatneutraal' schrapt, is goed nieuws voor het klimaat'

20 JUL 2023 12:25 | ImpactBuying

Dit is een expertquote van Leontien Hasselman-Plugge, Co-CEO, ImpactBuying.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Nestlé to walk away from ‘carbon neutral’ claims - Just Food

Nestlé trekt zijn toezeggingen in om bepaalde merken 'CO2-neutraal' te maken. Dit is een mijlpaal in het aanpakken van het klimaatprobleem, vanwege de enorme impact van de voedselsector op het klimaat. Nestlé heeft als grootste voedselbedrijf ter wereld veel invloed in de voedselketen.

De claim ‘klimaatneutraal’ suggereert dat het productieproces zo is verduurzaamd, dat het maken van een product niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Het lijkt alsof alle broeikasgassen die zijn uitgestoten bij het produceren en consumeren van het product, ook weer uit de lucht zijn gehaald.

Maar dat is vaak niet het geval; bedrijven zoals Nestlé investeren veel in CO2-compensatie. Ze kopen compensatie in credits in en kunnen dan vies blijven produceren. Soms kopen ze zelfs compensatie in via projecten die pas in de toekomst broeikasgassen zullen opnemen.

Hoewel Nestlé eerst nog aankondigde merken zoals Nespresso en KitKat helemaal ‘klimaatneutraal’ te willen maken in 2025, geeft het bedrijf nu toe dat dit niet de manier op de opwarming van de aarde tegen te gaan. De nieuwe ambitie is om minder of geen broeikasgassen meer uit te stoten ín de productieketen zelf en op die manier nul uitstoot te bereiken, dus via innovaties in de keten.

De verwachting is dat meer bedrijven zullen volgen, want CO2-compensatie buiten de eigen productieketen blijkt vaak problematisch en fraudegevoelig te zijn. Zo werd eerder Verra, ’s werelds grootste compensatie-bedrijf, ontmaskerd. Hun regenwoud-compensatie programma bleek gebakken lucht te zijn.

Daarnaast komt er wetgeving aan tegen ‘greenwashing’. Een rechter in de VS heeft zich bijvoorbeeld al uitgesproken tegen de klimaat neutrale claims van Danone en Evian water. Hun claims suggereren een groen productieproces, terwijl dat niet het geval is.

Het is een goede ontwikkeling dat bedrijven het label ‘klimaatneutraal’ niet meer kunnen kopen en daar mooie marketing mee kunnen voeren. Maar dat ze echt hun handen en voeten vies moeten maken om hun ketens zelf, van grondstof en toeleveranciers, tot aan het vervoer en het verpakkingsmateriaal, duurzaam te maken.

Compensatie kan een rol spelen, maar alleen nádat er in de keten zelf alles is gedaan om de uitstoot tot een minimum te beperken.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid