'In gemeentelijk beleid moet meer aandacht komen voor gezondere leefstijl inwoners'

11 DEC 2023 07:30 | ING

Consumenten krijgen vrijwel dagelijks te maken met verleidingen tot ongezond eten. Dankzij de Wet publieke gezondheid beschikken gemeenten over de handvatten voor een doelgericht gezondheidsbeleid voor hun inwoners. Met goede voorlichting en preventie kunnen gemeenten een nog steviger geluid laten horen hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een goed voorbeeld van een gemeente die extra inzet op een gezonde leefstijl door het organiseren van workshops over gezonde voeding en leefstijl.

Gemeenten kunnen hun inwoners helpen om gezondere keuzes te maken en de drempel om gezond te eten te verlagen. Bijvoorbeeld door in de lokale media regelmatig aandacht te besteden aan gezonde leefstijlen of door workshops aan te bieden. Ook de combinatie met onderwijs is snel te maken. Zo kunnen gemeenten basis- en middelbare scholen stimuleren om meer aandacht te besteden aan gezonder eten en meer bewegen.

Het kabinet heeft vijf jaar geleden het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) gesloten om het overgewicht onder volwassenen en jeugdigen omlaag te brengen. Maar vijf jaar later hebben niet alle vrijwillige afspraken het gewenste effect gehad. Het percentage overgewicht onder jeugdigen en volwassenen is de afgelopen jaren zelfs toegenomen in plaats van gedaald. Een intensievere aanpak, met een grotere rol voor gemeenten is daarom nodig om alsnog de gestelde doelen te kunnen realiseren.

Natuurlijk kunnen gemeenten hun inwoners niet verplichten tot een gezondere leefstijl. Maar het lokaal bestuur kan deze leefstijl wel maximaal stimuleren. Een sturend vestigingsbeleid van gemeenten om het aanbod aan ongezond eten in te krimpen, draagt bij aan een gezondere samenleving met minder overgewicht. Mits gecombineerd met goede voorlichting over gezond eten en bewegen. Alleen dan kan een geleidelijke gedragsverandering bij consumenten ontstaan. 

Ceel Elemans is sector specialist Food bij ING Sector Banking

Meer binnen de rubriek Voeding, drank en horeca