'Financieringsakkoord klinkt goed; snelheid en aanjager geboden'

12 OKT 2023 15:58 | MKB Financiering

Dit is een expertquote van Ronald Kleverlaan, voorzitter, Stichting MKB Financiering

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding:  Adriaansens hoopt nog dit jaar op akkoord over financiering mkb | ANP

Het door Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken aangekondigde Financieringsakkoord verdient lof en steun van alle partijen. Het starten van de Financieringshub met alle informatie over bedrijfsfinanciering op één plek, is een goed begin.

Het is van belang de ambities van het akkoord hoog te houden. Zo is het belangrijk dat het stimuleren van fiscaal vriendelijke regelingen voor durfkapitaal, het aantrekken van extra kapitaal en de toegang tot garantieregelingen voor non-bancaire financiers hierin worden opgenomen. Dan gaat het akkoord een boost geven aan de verdere ontwikkeling van financiering aan het MKB,

Verder adviseren we de minister om snelheid te maken met de verdere uitwerking van het Financieringsakkoord, zodat de uitgangspunten meegenomen kunnen worden in de formatiegesprekken voor het nieuwe kabinet. Ook is het belangrijk om zo snel mogelijk een aanjager met de juiste politieke steun aan te stellen die de voortgang van het Financieringsakkoord opvolgt en uitvoert.

Meer binnen de rubriek Economie en geld