'De verkiezingsuitslag vraagt verhoogde waakzaamheid van de pensioensector'

28 NOV 2023 13:51 | Boer & Croon
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Kees Jan van Vliet

Aanleiding:
Politieke aardverschuiving: PVV veruit de grootste, coalitie afgestraft

Net nu het nieuwe pensioencontract door zowel de Tweede als de Eerste Kamer is aangenomen en de wet op 1 juli 2023 van kracht is gegaan, dreigt een mogelijk nieuw kabinet roet in het eten te gooien. Dit is een tegenvaller voor de pensioenwereld en mogelijk ook voor de pensioendeelnemer, omdat onzekerheid over de toekomst van het pensioenstelsel hierdoor toeneemt.

Een van de meest opvallende voorstellen komt van het NSC, dat pleit voor instemmingsrecht voor pensioendeelnemers. Dit zou een soort referendum creëren, waarbij deelnemers kunnen stemmen over het wel of niet invaren van bestaande pensioenaanspraken in het nieuwe stelsel. Indien een meerderheid van de pensioendeelnemers in een pensioenregeling tegen het invaren stemt, dan heeft dit direct gevolgen voor de transformatieopgave van een pensioenfonds en de toekomstige uitvoering. Er zijn ook partijen, zoals PVV en BBB, die pleiten voor het terugdraaien van de recente pensioenhervormingen. Mocht hiervoor een daadwerkelijk voorstel worden gedaan, dan gaat dit naast de impact op de regeling van deelnemers ook een grote operationele impact op de pensioensector hebben. De sector is zich immers aan het voorbereiden op de grootste transitie van de afgelopen veertig jaar.

Mocht het voorstel voor instemmingsrecht er komen, dan leidt dit ertoe dat pensioenfondsen twee regelingen naast elkaar moeten laten beheren, met een juridische scheiding. Dit is op zichzelf operationeel mogelijk, maar wel kostenverhogend, terwijl de ambitie is om het pensioenstelsel goedkoper te maken.

De pensioenhervormingen zijn meer dan alleen een verandering in wetgeving. Het zijn verschuivingen die diep ingrijpen in de structuur van het pensioenstelsel en de manier waarop individuen betrokken zijn bij de besluitvorming over hun eigen financiële toekomst. De pensioensector gaat een onzekere tijd tegemoet en het is verstandig om te blijven focussen op wendbaarheid en stuurbaarheid om eventuele veranderingen in wet- en regelgeving goed aan te kunnen.

Meer binnen de rubriek Economie en geld