Een ziekte of beperking? Doe belastingaangifte met behulp van meerkosten.nl

23 FEB 2023 13:36 | Ieder(in)

Leven met een ziekte of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Komen deze kosten voor eigen rekening? Dan zijn ze voor een deel aftrekbaar via de belasting. Vanaf 1 maart 2023 kun je weer belastingaangifte doen over het jaar 2022. Ieder(in) roept mensen met meerkosten op om vooral geen geld te laten liggen. Omdat het niet altijd eenvoudig is om uit te zoeken welke kosten voor aftrek in aanmerking komen, verwijst Ieder(in) naar de website meerkosten.nl.  

Dubbel voordeel

Aangifte doen loont vaak dubbel. Je krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug, maar je krijgt mogelijk ook meer zorg- en huurtoeslagen omdat door de aftrek je belastbare inkomen daalt. Ook als je inkomen laag is en je geen belasting hoeft te betalen, kan het toch zo zijn dat je belastinggeld terugkrijgt vanwege extra zorgkosten.

Meer belastingvoordelen

Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie en praktische tips over de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting, maar ook over andere belastingvoordelen zoals de dubbele kinderbijslag, de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind en aftrek voor tijdelijk verblijf thuis (weekenden en vakanties) van verwanten die in een instelling wonen.

Energiekosten

Dit jaar hebben we ook extra informatie opgenomen over wat je kunt doen als je bijvoorbeeld door hulpmiddelen die veel energie verbruiken een hoge energierekening hebt.

Meerkosten.nl/belastingvoordeel

Via de link Meerkosten.nl/belastingvoordeel geven we uitleg over het invullen van de belastingaangifte over het jaar 2022. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten kunnen worden terugverdiend.

Meer binnen de rubriek Lokaal/Regionaal Nieuws