Reimagine Teams transformeert blik op succesvolle samenwerking in veranderende omgeving

27 MRT 2023 09:00 | B + B Vakmedianet Groep B.V. / VMN Media

Frank Brilman: “Je verandert pas écht door al op de eerste dag te denken vanuit het einddoel, de B-State”

“Hoe kun je in twee dagen cultuur en gedrag veranderen en dat in de zes tot twaalf maanden daarna laten renderen in gewenste en duurzame resultaten?” Met die vraag opent Frank Brilman het boek Reimagine Teams – een boek dat vervolgens de (bevestigende) antwoorden op die vraag geeft. Zijn Nederlandse bewerking van de nieuwste titel van Mark Samuel, een toonaangevend denker en trainer op het gebied van accountability en samenwerking, laat zien hoe je vanaf de eerste dag moet beginnen te denken vanuit het doel dat je wilt bereiken. 

Brilman zette zich aan de bewerking – compleet met stappenplan en werkvormen voor de Nederlandse situatie – omdat hij in ons land nog te vaak dure megaprojecten en verandertrajecten ziet spaaklopen. De manier van denken die eraan ten grondslag ligt is foutief, zo betoogt hij samen met Samuel. Brilman is actief als coach in dergelijke transformaties en maakte in zijn tijd in de VS kennis met de aanpak van Samuel. De kern daarvan is dat mensen in hun transitie van situatie A naar situatie B meteen gaat doen wat nodig is in situatie B. Ofwel, meteen werken vanuit wat Samuel de ‘B-state’ noemt.

“Je stelt je voor dat je er al bent, net zoals topsporters leren om hun succes te visualiseren”, zo legt Brilman uit. “Dit denken en werken vanuit de ‘B-stand’ lost zo veel problemen zo snel op dat het wat mij betreft hoog tijd wordt dat iedereen die bijdraagt aan belangrijke samenwerking en transformaties in Nederland, deze bijzondere en nog steeds onbekende aanpak gaat leren kennen en succesvol gaat toepassen om resultaten duurzaam te bereiken.  Want de uitzonderlijke methode van Samuel die in dit boek aan de orde komt, creëert de gewenste cultuurverandering niet in zes jaar, maar in twee dagen!”

Die twee dagen vormen het fundament van Samuels RTR-interventie. RTR staat voor Rapid Team Results® en is een tweedaagse werksessie waarin een team aan de slag gaat met de eerste twee dagen van de komende zes maanden. Zes maanden van het implementeren van een grote en belangrijke verandering, bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw strategie, een nieuwe structuur, een nieuw systeem of een nieuwe cultuur. Brilman maakte er voor het eerst kennis mee tijdens zijn periode voor de Amerikaanse autofabrikant Saturn. Daar was een inspirerende cultuur gecreëerd door loyale medewerkers en hechte samenwerking met dealers en klanten. Aan de basis stond veel eigenaarschap en accountability, met de nadruk op gezamenlijke belangen en eerlijk, open en redelijk handelen op de tegengestelde belangen en eigenbelangen.

Na zijn terugkeer in Nederland richtte Brilman met twee partners een bedrijf op dat met de methode van Samuel aan de slag ging. “We wisten niet waaraan we begonnen toen we startten met het leren en toepassen van Marks B-State-methode. Het leek soms op magie en het was een soort combinatie van organisatiepsychologie, prestatiepsychologie en spirituele psychologie. Eigenlijk zeer complex en eerst nauwelijks te bevatten, maar door Mark Samuel omgezet in een systematische aanpak met heldere werkvormen en tools die elkaar allemaal versterken en uiteindelijk bijdragen aan de gewenste en overeengekomen resultaten.”

Brilman wil met zijn boek de neiging bij organisaties doorbreken om aan vertrouwde patronen vast te houden. “Je gaat het pas zien als je het door hebt. Daarom bevat het boek ook constructieve feedback op de traditionele teambuilding- en veranderindustrie, die nog steeds interventies met tools en werkvormen aanbiedt die organisaties graag willen, maar die nauwelijks bijdragen aan het gewenste zakelijke resultaat. Daarom gun ik dit boek aan alle teams, leiders en organisaties in Nederland, die ik zie worstelen met de almaar toenemende eisen van buitenaf. Eisen die maken dat ze snel móéten veranderen. Maar dat lukt vervolgens niet, omdat ze onvoldoende de professionele en al lang bewezen aanpak missen om dit snel en duurzaam, methodisch en systematisch uit te voeren. Met dit boek hoop ik de Nederlandse (bege)leiders op voorsprong te zetten.”

Over de auteur

Frank Brilman is trainer met ruim 30 jaar ervaring in grote verandertrajecten. Hij is oorspronkelijk opgeleid aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en put nog altijd inspiratie uit de manier waarop sportteams samenwerken om succes te bereiken. Vaak veel professioneler dan in het bedrijfsleven. Zijn levensveranderende werkervaring deed hij op in de Verenigde Staten, waar hij betrokken raakte bij het sociale experiment bij General Motors-dochter Saturn Cars. Tegen de gevestigde machocultuur van de auto-industrie in bleek Saturn zijn tijd (te) ver vooruit. Het werd in de jaren negentig dé benchmark in klantenthousiasme, loyaliteit, betrokkenheid en empowerment, wat zich uitte in een bijna perfecte uitvoering van zelfsturende teams die optimaal met elkaar samenwerkten aan een gezamenlijke purpose en ambitie. Terug in Nederland werd Brilman medeoprichter van Rainmen, een veranderbedrijf dat de Saturn-principes en de veranderaanpak van Mark Samuel volledig omarmt. Sindsdien heeft Brilman dezelfde interventies in samenwerking met Rainmen mogen faciliteren bij Nederlandse banken, accountantsfirma’s, de IT-sector en diverse automerken. In zijn nieuwe bedrijf B-State zet Brilman opnieuw de aanpak van Samuel centraal.

Algemene informatie

  • Titel: Reimagine Teams
  • Auteur: Frank Brilman
  • Prijs: € 34,95 (incl. btw)
  • ISBN: 9789462158184
  • Te bestellen bij Managementboek.nl of de erkende boekhandel

Meer binnen deze rubriek