'Onbegrip bij reorganisatie leidt tot problemen'

13 DEC 2023 09:56 | DAS Rechtsbijstand
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Pascal Besselink

Aanleiding:
FrieslandCampina schrapt in Nederland ruim 900 banen, wereldwijd 1800

De recente reorganisatie en het als gevolg daarvan schrappen van ruim 900 banen bij FrieslandCampina leidt tot onzekerheid voor veel medewerkers. Bij dergelijke reorganisaties is het cruciaal dat de werkgever open communiceert over de noodzaak van het laten vervallen van banen en de selectiecriteria. Naast zorgvuldigheid en het goed toepassen van de (ontslag)regels is minstens zo belangrijk om hierover goed te communiceren.

Problemen door dubieuze praktijken

Vaak ontstaan problemen door dubieuze praktijken, zoals het opheffen van unieke functies, onduidelijke functiebeschrijvingen en twijfelachtige promoties vlak voor een reorganisatie. Het niet betrekken van werknemers bij resultaten en grote reorganisaties leiden soms zelfs tot stakingen. Een duidelijk sociaal plan is een must. En vanzelfsprekend moet er medezeggenschap plaatsvinden en de Wet Melding Collectief Ontslag worden gevolgd.

Eerlijke verdeling van ontslagen

Zeer belangrijk is een juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel, gericht op een eerlijke verdeling van ontslagen over verschillende leeftijds- en functiegroepen, waarborgt rechtvaardigheid. Als een reorganiserende werkgever een werknemer graag wil behouden terwijl dat volgens de afspiegelingsregel niet kan, dan kun je overwegen om binnen andere functiegroepen te reorganiseren.

Vaak een vaststellingsovereenkomst

Met veruit de meeste (zo niet, bijna alle boventallige) werknemers worden vaststellingsovereenkomsten gesloten. De inhoud ervan wordt gebaseerd op de voorwaarden die door de bonden zijn uit onderhandeld met de werkgever. Vaak met een tekenbonus die de werknemer alleen krijgt als hij de vaststellingsovereenkomst tekent. Dat levert de werknemer wat extra’s op en bespaart de werkgever een procedure bij het UWV. Belangrijk voor werknemers is wel dat ze zich goed over de inhoud van zo’n overeenkomst laten adviseren.

Openheid is het sleutelwoord

Het sleutelwoord is openheid: openheid in gesprekken, eerlijk handelen en tijdig ingrijpen. Een reorganisatie is voor betrokkenen soms een emotioneel proces, maar met transparantie en samenwerking kan veel onrust en onzekerheid worden weggenomen. Veel sociale plannen kennen een scholingselement zodat de boventallige werknemer onder professionele begeleiding sneller een nieuwe werkkring kan vinden. Van baan tot baan met soms nog een zakcentje. 

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen