'Klimaatneutraal toerisme is goed mogelijk ondanks groei'

11 DEC 2023 15:00 | Breda University of Applied Sciences
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Paul Peeters

Aanleiding:
Klimaattop Dubai beweegt voorzichtig richting deal fossiele brandstoffen | Klimaat | NU.nl

Maandag is een eerste rapport uitgebracht door het Toerisme Panel over Klimaatverandering (TPCC) als bijdrage aan de Klimaatconferentie in Dubai. De belangrijkste bevindingen helpen beleidsmakers en de toerisme-industrie bij het versnellen van de planning en investeringen voor wereldwijd klimaatbestendig en nul-uitstoot toerisme. 

Wereldwijd blijkt de uitstoot van broeikasgassen sneller te groeien dan de toerisme-sector zelf. Dat komt vooral door de snel toenemende luchtvaart. Deze snelle groei staat de noodzakelijke ontwikkeling naar nul-emissies in 2050 ernstig in de weg.

Het rapport laat twee dingen zien: een nul-uitstoottoekomst voor toerisme is goed mogelijk terwijl het toerisme verder groeit. Maar dat lukt alleen als de gereisde afstanden en met name de luchtvaart tot 2050 niet meer toenemen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de belangen van sommige van de armste landen die afhankelijk zijn van toerisme. Dat kan goed omdat 97 procent van alle uitstoot ontstaat door reizen naar andere dan de armste landen. Maar daarvoor is een sterke coördinerende rol voor de Verenigde Naties noodzakelijk.

Het rapport concludeert dat veel landen toerisme ondersteunen vanwege de integrale rol bij het bijdragen aan economische ontwikkeling. Er zijn echter weinig aanwijzingen dat de groei van het toerisme inmiddels is losgekoppeld van de toename van de uitstoot van broeikasgassen. Toerisme draagt nu direct en indirect ongeveer 8 tot 10 procent bij aan de wereldwijde uitstoot.

Het TPCC is een op wetenschap gebaseerde samenwerking van meer dan 60 toonaangevende internationale toerisme- en klimaatexperts uit meer dan 30 landen. Deze groep wetenschappers heeft 42 indicatoren verzameld waarmee is vastgesteld of de wereldwijde toerisme-sector zijn uitstoot voldoende reduceert en of de sector zich voldoende voorbereidt op de gevolgen van klimaatverandering. 

* Het rapport maakte gebruik van de onderzoeksresultaten naar de Nederlandse vakantievoetafdruk van Breda University of Applied Sciences en noemt het Nederlandse beleid om de nationale luchthaven te krimpen als voorbeeld van noodzakelijk milieubeleid in de luchtvaart. Breda University of Applied Sciences (BUas) is een gespecialiseerde en internationaal georiënteerde hoger onderwijsinstelling in Breda. Op de groene en kleinschalige campus en in de diverse learning communities werken studenten, medewerkers en partners uit het bedrijfsleven samen aan een betere wereld door het creëren van betekenisvolle ervaringen. Dit doen zij op het gebied van Tourism, Leisure & Events, Hotel & Facility Management, Built Environment, Logistics Management, Game Design, Creative Business en Data Science & AI.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid