'Gezondheidspreventie kan deel van problemen werkgevers voorkomen'

10 JUL 2023 14:34 | Smart Health

Dit is een expertquote van Suzanne van Pelt, CEO en co-founder, Smart Health.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Veel bedrijven nog steeds niet in staat om hoge werkdruk aan te pakken | Economie | NU.nl

Het totale aantal verzuimdagen in het eerste kwartaal van 2023 kwam uit op 3.364.322, aldus cijfers van de Arbo Unie. Dat is het hoogste niveau in vijf jaar. Bedrijven lijken niet in staat om hier structureel iets aan te veranderen, terwijl er een bewezen oplossing voorhanden is; investeren in preventie. Datagedreven gezondheidspreventie is effectief gebleken: 20 procent verlaging van het ziekteverzuimcijfer is zeker haalbaar. Preventie is dankzij eHealth bovendien mogelijk zonder de focus op de dagelijkse business te verliezen. Daarbij komt dat deze investering veel kostenefficiënter is dan een hoog ziekteverzuim.

Een zieke medewerker kost al gauw zo’n 250 euro per dag, terwijl voor een veel lager bedrag per persoon per jaar effectief gewerkt kan worden aan gezondheidspreventie waarmee ziekte wordt voorkomen. Dat geldt ook voor een deel van psychisch verzuim; gezondheid gaat zowel over fysieke als mentale gezondheid. Waarbij een daling van de stress score met 30 procent haalbaar is binnen een organisatie. Stress op het werk is al jarenlang beroepsziekte nummer één, meldt ook onderzoeksbureau TNO.

De oplossing ligt in een gerichte analyse en een aanpak gebaseerd op medisch gevalideerde data. Waarbij de eigen regie van werknemers centraal staat; het is bewezen dat kleine gedragsveranderingen daarmee succesvoller worden waarmee de gezondheid meetbaar verbetert. Bedrijven kunnen dankzij de inzichten die Health Tech oplossingen biedt, ook zelf regie pakken en bijvoorbeeld op afdeling-niveau of functieniveau bijsturen en de belangrijkste knelpunten aanpakken. Als alle bedrijven dit hadden gedaan, waren de verzuimdagen in het eerste kwartaal ruim 672.000 lager uitgekomen.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen