Grote verschillen tussen lokale woonlasten 10 steden in 2024

07 NOV 2023 07:13 | Vastelastenbond

Naast de dagelijkse boodschappen stijgen ook de lokale woonlasten fors. Volgend jaar betalen Nederlandse huishoudens meer waterschapsbelasting en stijgen de motorrijtuigenbelasting en rioolheffing in een aantal steden. De Vastelastenbond hield een steekproef en onderzocht* in hoeverre de woonlasten van tien grote steden stijgen. Er zijn grote verschillen te bespeuren, want in Utrecht bijvoorbeeld moet in 2024 € 124,- meer betaald worden voor de afvalstoffenheffing, terwijl deze in Groningen juist daalt. Ook de hoogte van de waterschapsbelasting loopt sterk uiteen, want in Amsterdam stijgt deze met circa € 124,- terwijl er in Tilburg slecht € 11,- meer betaald moet worden.

  • Waterschapsbelasting gaat in alle steden omhoog: Amsterdammer betaalt het meest
  • Afvalstoffenheffing wordt in meeste steden duurder: Groningen voert verlaging door
  • Zuid-Holland heft nu hoogste provinciale motorrijtuigenbelasting
  • Rioolheffing stijgt om kostendekkende reparaties uit te voeren


1. Woonlasten Almere

Inwoners van Almere betalen in 2024 meer gemeentelijke belastingen. Zo worden de rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (OZB) gemiddeld 10% duurder. Waterschap Zuiderzeeland wordt naar schatting € 39,- duurder.

De afvalstoffenheffing gaat met 6,9% omhoog. De invoering van het nieuwe afvalinzamelingssysteem is medeverantwoordelijk voor deze stijging. Zo hoeven de inwoners in de toekomst hun plastic, metaal en drankverpakkingen niet meer apart te scheiden. Inwoners van Almere betalen 82,2% aan opcenten. 


2. Lokale heffingen Nijmegen

Voor een gemiddelde koopwoning is een inwoner van Nijmegen in 2024 € 1.180,- kwijt en dat is € 85,- meer dan men nu betaalt. Dat bedrag is opgebouwd uit een OZB van € 885,- wat € 66,- meer kost dan nu het geval is. 

De rioolheffing wordt € 19,- duurder en bedraagt in 2024 dan € 256,-. De afvalstoffenheffing blijft ongewijzigd en bedraagt volgend jaar nog steeds € 39,-. In Nijmegen bedragen de provinciale opcenten 93%. Waterschap Rivierenland wordt naar schatting € 30,- duurder.

3. Den Haag

In Den Haag worden alle gemeentelijke heffingen duurder en dat betekent bijvoorbeeld dat de afvalstoffenheffing volledig kostendekkend wordt. De afvalstoffenheffing en rioolheffing gaan omhoog met respectievelijk ongeveer 11 procent en 12 procent. De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt met circa 14,5 procent en dat moet de stad 16,9 miljoen euro opbrengen.

Ook de motorrijtuigenbelasting gaat omhoog in Den Haag. In deze provincie gaat het tarief naar verwachting omhoog van 95,7 naar 98,7 procent. Daarmee wordt Zuid-Holland volgend jaar de duurste provincie. Groningen bezet nu nog de eerste plaats, maar die provincie heeft besloten het tarief de komende vier jaar te bevriezen. Hoogheemraadschap van Delfland voert een tariefwijziging van naar schatting € 14,- door

4. Groningen verhoogt rioolheffing 

In Groningen stijgt de gemiddelde WOZ-waarde van € 275.000,- naar € 308.000,- in 2024. De verwachte opbrengst van de OZB gaat ook omhoog, want nu is de opbrengst circa € 105.587.418,- terwijl deze volgend jaar oploopt naar € 114.580.000,-.

De afvalstoffenheffing wordt met 0,29% verlaagd en dat is € 1,08 goedkoper dan wat inwoners van Groningen nu betalen. De rioolheffing wordt ruim een tientje duurder. Groningen besloot om het tarief voor de motorrijtuigenbelasting de komende vier jaar te bevriezen en behoudt een tarief van 95,7%. Waterschap Noorderzijlvest vraagt naar schatting € 34,- per jaar meer waterschapsbelasting.  


5. Rotterdam

De komende vier jaar verhoogt gemeente Rotterdam de OZB niet, met uitzondering van de gebruikelijke indexatie. De afvalstoffenheffing wordt met 1% verhoogd boven op de indexatie. Het basistarief rioolheffing stijgt met € 6,-  plus 6,9% trendpercentage.

In Rotterdam stijgt de motorrijtuigenbelasting in 2024. In de provincie Zuid-Holland gaat het tarief naar verwachting omhoog van 95,7 naar 98,7 procent, waarmee het de duurste provincie van Nederland wordt en huidige koploper Groningen van de troon stoot. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert naar schatting een tariefwijziging van € 11,- door in 2024.

6. Utrecht

In de Domstad wordt de afvalstoffenheffing in 2024 fors duurder. Utrechtse gezinnen met twee of meer kinderen betalen in 2024 € 489,35 per jaar aan afvalstoffenheffing. Dat is € 124,- meer dan nu het geval is en het gaat hier om een stijging van 34 procent. De gemeente wil volgend jaar het principe 'de vervuiler betaalt' invoeren en verhoogt de kosten voor meerpersoonshuishoudens.

Een huishouden van 3 personen krijgt ‘slechts’ met een stijging van 10 procent te maken waardoor zij jaarlijks € 401,82 betalen. De rioolheffing stijgt met 3,7% om de grootschalige rioolvervangingen op te vangen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt naar schatting € 18,- duurder.

De tarieven voor de OZB worden op een later moment in het jaar berekend, zodat volgens de gemeente “uitgegaan kan worden van de meest actuele cijfers over de verwachte waardeontwikkeling.” In Utrecht bedragen de provinciale opcenten 79,4%. Er vindt geen verhoging plaats van deze belasting.


7. Eindhoven

In Eindhoven stijgen de woonlasten voor een gezin met een gemiddelde woning volgend jaar met 5,2%. In 2024 stijgt de afvalstoffenheffing met 12,1% wat neerkomt op een bedrag van € 323,68 op jaarbasis. Dit betekent dat er € 34,68 meer betaald moet worden voor deze gemeentelijke belasting. De rioolheffing wordt 2,7% duurder en dat komt neer op een stijging van € 5,04. De rioolheffing bedraagt in 2024 € 192,04 voor Eindhovenaren.

Ook in 2024 is de hoogte van de provinciale opcenten in Noord-Brabant 80,8%. Dat is gelijk aan wat men nu betaalt in deze Brabantse stad. Er vindt geen verhoging plaats van deze belasting. Waterschap De Dommel voert wel een prijsstijging door, waardoor de waterschapsbelasting naar schatting € 30,- duurder wordt in 2024.


8. Tilburg

In 2024 stijgen de gemeentelijke woonlasten in Tilburg voor woningeigenaren. Deze lasten bestaan uit onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. In 2024 voert Waterschap Brabantse Delta naar schatting een tariefwijziging door van € 11,-.

Voor een meerpersoonshuishouden gaat de OZB met 8,5% omhoog. De afvalstoffenheffing stijgt met 4,9% en de rioolheffing stijgt met 8,8%. Dit leidt tot een totale stijging van de woonlasten met 6,8% voor meerpersoonshuishoudens ten opzichte van 2023. Deze tariefverhoging betekent een extra kostenpost van ongeveer € 44,27 per jaar.

Ook in 2024 bedraagt in Noord-Brabant de hoogte van de provinciale opcenten 80,8%. Dat is evenveel als wat nu in rekening wordt gebracht.


9. Breda

In Breda blijft de OZB gelijk en ook het laten ophalen van grofvuil blijft in 2024 helemaal gratis. Inwoners van Breda met een eigen huis met een WOZ-waarde van € 240.000,- gaan jaarlijks circa € 154,32 betalen. De afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden bedraagt in 2023 € 361,56 maar gaat in 2024 eenmalig met 5% omhoog, terwijl er al een verhoging van 2% was aangekondigd. Bredanaren betalen volgend jaar € 25,30 meer (wat neerkomt op € 386,86).

De rioolheffing bedraagt € 190,08 voor waterverbruik tot 500 kuub en wordt 2% duurder. Volgend jaar betalen inwoners van Breda dan € 193,88 aan rioolheffing. Waterschap Brabantse Delta voert in 2024 naar schatting een tariefwijziging door van € 11,-. Ook in 2024 is de hoogte van de provinciale opcenten in Noord-Brabant 80,8%. Dat is gelijk aan wat men in 2023 betaalt.

10. Amsterdam

In Amsterdam blijft de OZB ongewijzigd - on­der voor­be­houd - voor woningeigenaren met 0,0431% van de WOZ-waar­de. Wel geeft de gemeente aan dat er 'geïndexeerd' wordt, wat betekent dat de OZB vanwege de inflatie dus feitelijk wel omhoog gaat. Meerpersoonshuishoudens gaan in 2024 zo’n 2,3% meer betalen voor hun afvalstoffenheffing. Volgend jaar betaalt een huishouden met meerdere personen € 469,- voor hun afvalstoffenheffing. Dat is € 10,- meer dan nu het geval is (in 2023 betaalt een Amsterdammer nog € 459,- voor deze belastingheffing).

De waterschapsbelasting in Amsterdam schiet volgend jaar gemiddeld met 35% de hoogte in. De aanslag gaat van 323 euro naar bijna 440 euro blijkt uit onderzoek. Een gezin met twee kinderen in een koophuis betaalt in plaats van 375 euro na de prijsstijging meer dan 500 euro. Een alleenstaande in een huurhuis betaalt nu zo’n 200 euro, maar dat bedrag wordt opgeschroefd naar bijna 270 euro.

De tarieven voor de rioolheffing gaan ook omhoog. Dit jaar bedraagt deze heffing in de hoofdstad nog € 160,43 maar dat bedrag stijgt in 2024 met 4% om de kosten te dekken. In 2024 is de rioolheffing in de hoofdstad dus € 166,84.

Eigenaren van een benzine- of dieselauto en motoreigenaren in Noord-Holland moeten vanaf 1 januari 9,5 procentpunt meer opcenten betalen. In Noord-Holland stijgt de wegenbelasting volgend jaar van 67,9% naar 77,4% bovenop het landelijke tarief. Afhankelijk van de auto betaalt men in 2024 gemiddeld een paar tientjes per jaar meer. Met een A-segmenter is het verschil zo’n 15 euro, met een zware Range Rover gaat een automobilist zo’n 84 euro per jaar meer betalen. Bezitters van elektrische auto’s genieten in 2024 voor het laatste jaar van een vrijstelling van MRB. Motorrijders gaan zo’n 2 euro meer wegenbelasting betalen.


Woonlasten 2024 per gemeente

De opbrengst van de belastingen komt in de algemene middelen van de gemeente, waarna dit geld voor verschillende doelen kan worden gebruikt. Zowel de riool- als afvalstoffenheffing vormt een uitzondering op de regel. Dit zijn algemene belastingen, maar de opbrengsten zijn alleen inzetbaar voor het rioolstelsel en het inzamelen van afvalstoffen. De inkomsten van de onroerendezaakbelasting mogen door de gemeente wel gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals faciliteiten van de stad.

*Het onderzoek is uitgegaan van de meest recente cijfers van de tien onderzochte gemeenten. Deze data is echter aan verandering onderhevig.


Over de Vastelastenbond

De Vastelastenbond helpt consumenten sinds 2004 om hun vaste lasten te verlagen. Zo beheren ervaren adviseurs van het bedrijf uit Eindhoven de energiezaken voor duizenden klanten. Omdat klanten via een abonnementsvorm betalen, is de Vastelastenbond volledig onafhankelijk. Door de klanten jaarlijks automatisch over te laten stappen naar het beste aanbod in de markt wordt er financieel voordeel behaald. Ook voert de Vastelastenbond jaarlijks onderzoek uit naar de solvabiliteit van energiebedrijven.

www.vastelastenbond.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk-Jan Wolfert Vastelastenbond Torenallee 32-10 Eindhoven Tel: 040 - 782 1234 / 06- 24659263 E-mail: marketing@vastelastenbond.nl.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws