Internationaal gezelschap van global health deskundigen bespreken planetary health

21 SEP 2023 16:01 | ECTMIH

Save the date: ECTMIH2023 conferentie op 20-23 november 2023

Meer dan 1.500 deskundigen komen in Utrecht bijeen om ideeën en oplossingen te bespreken over de wisselwerking tussen klimaat en gezondheid

Terwijl de wereld worstelt met ongekende droogte, overstromingen, bosbranden, cyclonen en hittegolven, beïnvloedt de ecologische crisis de gezondheid van miljoenen mensen op aarde. De Europese Conferentie over Global Health, ECTMIH2023, kon niet op een gepaster moment komen. In november komen meer dan 1500 experts naar Utrecht om te debatteren over ideeën, mogelijkheden en rechtvaardige en duurzame manieren om de gezondheid van de planeet te bevorderen.

Europese conferentie over Global Health 2023 

De Europese en Nederlandse verenigingen voor Global Health en tropische geneeskunde, Kenniscentrum Global Health, en het Universitair Medisch Centrum Utrecht organiseren samen met meer dan 25 partners de 13e Europese Conferentie over Global Health (ECTMIH).

Dit congres vindt plaats van 20 tot en met 23 november, voorafgegaan door de ECTMIH Academy, een dag vol workshops, discussie en trainingssessies in kleine groepen op zondag 19 november. Na de conferentie, op vrijdag 24 november, kunnen ECTMIH bezoekers deelnemen aan activiteiten in Amsterdam in het KIT Royal Tropical Institute en Artis.

Planetary Health

We worden wereldwijd geconfronteerd met steeds extremere weersomstandigheden en een afnemende biodiversiteit, waaronder het uitsterven van diersoorten en een toenemende aantasting en vervuiling van de natuur en onze leefomgeving. De ecologische crisis komt door menselijke activiteit en treft miljoenen mensen over de hele wereld. Het bestendigt en verergert bestaande regionale en mondiale ongelijkheid. Onmiddellijke aandacht en actie zijn noodzakelijk om onze gezondheid en onze planeet te beschermen. Planetary health weerspiegelt de onderlinge verbondenheid van menselijke gezondheid en klimaatverandering in een snel veranderende natuurlijke omgeving en is het overkoepelende thema en de rode draad door het ECTMIH 2023 programma.

Het doel van de conferentie is om het begrip, de waardering en de verbindingen te benadrukken tussen tropische geneeskunde, Global Health en de opkomende discipline van Planetary Health.

Samenwerking

De ECTMIH2023 conferentie wordt ondersteund door zo'n 30 partners, bestaande uit een diverse groep instituten, verenigingen, platforms en overheidsinstanties die actief zijn op het gebied van (mondiale) gezondheidszorg, klimaatverandering, milieu, bestuur en beleid, en technologie. Voor een lijst van alle partners zie hier

Voor meer informatie: www.ectmih2023.nl

Contact voor meer informatie

Manouk van de Klundert, manouk.vdklundert@kcgh.nl +31642435237

Over ECTMIH Het 13e Europese Congres over Global Health (ECTMIH) zal plaatsvinden van 20 tot en met 23 november 2023 in Utrecht, Nederland. Het thema van ECTMIH2023 is "Shaping the future of equitable and sustainable planetary health". Naast Planetary Health zal de conferentie andere cruciale mondiale gezondheidsthema's onderzoeken die verband houden met de VN duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's), zoals infectieziekten en verwaarloosde tropische ziekten, diagnostische innovaties, geestelijke gezondheid, resistentie tegen antimicrobiële geneesmiddelen, pandemische paraatheid, onderzoeksethiek, mondiale chirurgie, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), niet-overdraagbare ziekten en universele zorgdekking. ECTMIH2023 is een vooruitstrevend evenement dat actieve betrokkenheid stimuleert van onderzoekers in lage- en middeninkomenslanden (LMIC's), mondiale thought leaders, beleidsmakers en besluitvormers in een zeer gevarieerd programma. Met een erfenis van impactvolle discussies heeft dit congres zich aangepast aan het steeds veranderende mondiale landschap, waardoor het een vitaal platform is voor het bevorderen van samenwerking en onderzoek op het gebied van global health. ECTMIH vindt om het jaar plaats in een Europees land en wordt georganiseerd door de Federation of International Societies in Tropical Medicine and International Health (FESTMIH) samen met nationale verenigingen. De eerste editie vond plaats in 1995 in Hamburg (Duitsland). Het evenement in 2023 wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Global Health (NVTG), het Nederlands Kenniscentrum Global Health, Universitair Medisch Centrum Utrecht tezamen met meer dan 25 kennisinstellingen, overheidspartners, NGO’s. Voor meer informatie: https://www.ectmih2023.nl Voor het programma: https://www.ectmih2023.nl/pages/ectmih2023-programme Voor overzicht partners: https://www.ectmih2023.nl/pages/ectmih2023-partners Spotlight op de vice-voorzitter van ECTMIH2023: https://www.ectmih2023.nl/articles/spotlight-on-joyce-browne Sociale media: #ECTMIH2023 X: @ECTMIH2023 Contact voor meer informatie Manouk van de Klundert, manouk.vdklundert@kcgh.nl +31642435237

Meer binnen de rubriek Zorg