'Verantwoording afleggen werkt bij aanpak discriminatie bij politie'

26 FEB 2024 15:38 | Movisie
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Hanneke Felten

Aanleiding:
MEDIAWATCH: Politie maakt documentaire over discriminatie verplichte lesstof

De politie heeft de basisopleiding aangepast in een poging discriminatie en racisme door de politie uit te bannen, bevestigt de Politieacademie na een rondgang van NU.nl. Dat is een flinke stap vooruit, want daarmee stelt de politie een duidelijke sociale norm, namelijk dat racisme geen plek moet hebben bij de politie.

Om ervoor te zorgen dat de praktijk ook daadwerkelijk verandert, is het belangrijk dat de politie systemen ontwikkelt gericht op ‘accountability’. Dat begrip kan vertaald worden als verantwoording afleggen en is een wetenschappelijk onderbouwde manier om te zorgen dat sociale normen ook daadwerkelijk worden nageleefd in de praktijk. Het betekent dat een agent kan verwachten dat de leidinggevende hem of haar ter verantwoording roept om gemaakte keuzes te legitimeren.

Verantwoording als taak

Verantwoording afleggen is een essentieel onderdeel in de aanpak van institutioneel racisme, blijkt uit wetenschappelijke literatuur. Bij de politie kan dat bijvoorbeeld in de vorm van een taak voor leidinggevenden om racisme en andere vormen van discriminatie op de werkvloer te signaleren en aan te pakken. Als dit een taak is waarvoor de leidinggevenden ook verantwoording moeten afleggen, bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek, dan is de kans een stuk groter dat de leidinggevende deze taak goed uitvoert dan wanneer diegene hierover geen verantwoording hoeft af te leggen.

Deze tip om ‘accountability’ een speerpunt te maken in de aanpak van institutioneel racisme geldt voor alle organisaties die gelijkheid en inclusie in de organisatie willen waarborgen.

Zie voor meer informatie en onderbouwing dit artikel: https://www.socialevraagstukken.nl/hoog-tijd-voor-consequenties-bij-institutioneel-racisme/. Voor meer informatie, neem contact op met de expert Hanneke Felten, of de communicatieadviseur Paul van Yperen. Bij overname van de quote, altijd de naam van Movisie en de expert vermelden.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid