TenneT kondigt aan: hoogspanningsnet in Zeeland zit vol

19 JUL 2023 12:57 | Stedin Netbeheer B.V

Het hoogspanningsnet in de provincie Zeeland zit nagenoeg aan de maximale capaciteit voor grootverbruikers. Dit komt door de snelgroeiende vraag van onder meer waterstoffabrieken, grote batterijen en de verduurzaming van industriële processen. In totaal ligt er een aanvraag van 3,5 gigawatt aan extra vermogen, vergelijkbaar met 8 keer het huidige verbruik en 3 keer het huidige vermogen van de provincie Zeeland. TenneT, de landelijke netbeheerder verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet, heeft daarom vandaag een formele melding gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder op de energiemarkt. Dit heeft gevolgen voor klanten van Stedin. Bedrijven die bij Stedin een aansluiting aanvragen die groter is dan 3x80 ampère kunnen wij niet direct een aansluiting met transportcapaciteit bieden. De netbeheerder plaatst hen daarvoor op een wachtlijst.   

Snelle groei van vraag naar elektriciteit  

In de provincie Zeeland is sprake van een snelle groei van grootverbruikers die een nieuwe aansluiting willen of een zwaardere aansluiting willen om te verduurzamen door over te stappen op elektriciteit in hun productieprocessen. Het huidige hoogspanningsnet in de provincie is hier oorspronkelijk niet op ontworpen. TenneT en Stedin werken met man en macht aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar het aantal aanvragen voor elektriciteit stijgt snel. Veel sneller dan dat het net kan worden uitgebreid. 

Vooraankondiging congestie 

Landelijk netbeheerder TenneT, verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet, heeft vandaag een formele melding gedaan bij de ACM, de toezichthouder op de energiemarkt. Marc de Zwaan, Associate Director TenneT: “Deze aankondiging raakt sectoren zoals de industrie en het bedrijfsleven. Dit is uiteraard een onwenselijke situatie voor de regio, waar stevige verduurzamingsambities liggen.” 

Stedin-klanten ontvangen een brief. Voor huishoudens en klein MKB (aansluiting tot en met 3x80 ampère) heeft deze maatregel geen gevolgen.  

Martin Martens, regiodirecteur bij Stedin voor de provincie Zeeland: “In de eerste plaats is dit natuurlijk ontzettend vervelend voor onze klanten. Dat doet echt pijn. Om toch snel perspectief te kunnen bieden, zoeken we naar manieren om het huidige net slimmer te benutten. Bestaande grootverbruik klanten in deze regio kunnen helpen door ‘flexibel elektriciteitsvermogen’ aan te bieden, door flexibel met hun stroomverbruik om te gaan. Consumenten kunnen helpen door juist elektriciteit te gebruiken op het moment dat er veel duurzaam opgewekte stroom is. Daarnaast roepen we overheden op om hun bijdrage te leveren aan het versnellen van netuitbreidingen door bijvoorbeeld (vergunnings)procedures te verkorten. En investeert Stedin tot 2030 1 miljard euro om het Zeeuwse net uit te breiden en iedereen van transportvermogen te kunnen voorzien.” 

Onderzoek naar invoering ‘spitsmijden’ 

Omdat de uitbreidingen langere tijd in beslag nemen, wordt (dus) ook gezocht naar andere oplossingen – voor de kortere termijn. TenneT start in nauwe samenwerking met Stedin een zogenaamd congestieonderzoek om te kijken of het elektriciteitsnet op drukke momenten kan worden ontlast. Partijen worden benaderd of ze tegen een vergoeding hun vraag naar of aanbod van elektriciteit op de piekmomenten (in de ‘spits’) kunnen verschuiven. Door invoering van dit systeem van ‘spitsmijden’ kan er mogelijk extra ruimte worden gevonden voor nieuwe aansluitingen. De resultaten van het onderzoek worden begin 2024 verwacht. Bedrijven die nu al interesse hebben om flexibel vermogen te leveren kunnen zich aanmelden via de website partnersinenergie.nl   

Landelijk actieprogramma 

De regio Zeeland is niet de eerste regio waar de grenzen van de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet in beeld is als gevolg van de verandering van het energiesysteem. Minister Jetten heeft daarom vorig jaar een landelijk actieprogramma opgezet, waarin belangenorganisaties, overheden en netbeheerders samenwerken. Hierin wordt onder meer ingezet op versnelde aanleg van energie-infrastructuur en meer flexibel gebruik van het net. Ook is in iedere regio een zogenaamde Energy Board opgericht om met diverse betrokken partijen in samenwerking gericht aan de slag te gaan met mogelijke knelpunten.   

Meer informatie over de congestie in de provincie Zeeland is te vinden op stedin.net/provinciezeeland

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen