'Oplossen buurtproblemen vereist meer dan een barbecue'

19 OKT 2023 13:20 | Movisie

Dit is een expertquote van Radboud Engbersen, programmaleider Sociale basis, Movisie

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: MEDIAWATCH: Nederlander minder gelukkig met buurt | ANP

Nederlanders voelen zich minder thuis in hun buurt dan een jaar geleden. Het rapportcijfer dat we onze leefomgeving geven, is in twee derde van de gemeenten gedaald, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit onder 18.000 leden van burenplatform Nextdoor. Populaire evenementen zoals Burendag lijken deze trend niet te kunnen ombuigen.

Grote problemen kunnen niet met buurtbarbecues opgelost worden maar alleen met de kennis, ervaring en dynamiek van betrokken bewoners worden opgelost. Opbouwwerkers zijn meesters in het zien en versterken van deze dynamiek. Zij vormen een onmisbare schakel bij het aangaan van de maatschappelijke uitdagingen die we in veel buurten zien.

Onder invloed van decentralisaties en de noodzaak van kostenbesparing zijn opbouwwerkers dichter toegeschoven naar de uitvoering van lokaal beleid’. Het bevorderen van participatie en emancipatie van inwoners, van oudsher een belangrijk streven van het opbouwwerk, als zelfstandig ideaal, raakte op de achtergrond. Het werd voor gemeenten vooral een besparingsstrategie. Het vertrouwen van burgers in het traditionele partnerschap met opbouwwerkers is mede hierdoor geschaad.

Nu de kracht van samenlevingsopbouw weer scherper in beeld komt, moeten bestuurders het vertrouwen in dat partnerschap tussen bewoners en opbouwwerkers te herstellen en volop investeren in opbouwwerk.

Blijf op de hoogte binnen deze rubriek
Andere persberichten of expertquotes van deze organisatie:

Dit is een origineel bericht van Movisie

Ga naar alle berichten van deze organisatie.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid