Persuitnodiging | Taboe psychische problemen jonge mannen

22 MEI 2023 10:33 | ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs

Lunchbijeenkomst 23 mei 2023

Tijd: 11:30 - 13:30 uur

Locatie: Stationsplein 14 - 5211 AP 's-Hertogenbosch

Het ministerie van VWS organiseert van 22 t/m 28 mei dit jaar voor het eerst de ‘Week van mentale gezondheid’. In dat kader organiseert Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) op dinsdag 23 mei een lunchbijeenkomst voor samenwerkingspartners waarmee we aandacht vragen voor het taboe op mentale gezondheid onder jonge mannen. 55% van de jongeren vindt het een taboe om te praten over hun psychische problemen. Tijdens de bijeenkomst bespreken waarom het taboe onder specifiek mannen meer aandacht behoeft en hoe we dit kunnen doorbreken. Het dichtersduo ‘Strijkplanpoëzie’ verzorgt een optreden en overhandigt hun dichtbundel over mentale gezondheid van jonge mannen in Den Bosch. Tijdens de bijeenkomst gaan we in gesprek met o.a. Joram van Velzen (voorzitter Landelijke Studentenvakbond), onderzoeker studentenwelzijn Jolien Dopmeijer (Trimbos-instituut), studenten van het landelijke studenteninitiatief Lieve Mark en ervaringsdeskundigen. Daarnaast voeren we het gesprek met aanwezige samenwerkingspartners zoals 113 Online.

Waarom deze bijeenkomst?

Het welzijn van studenten staat onder druk. Zo blijkt uit de Landelijke Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs dat de helft van de studenten psychische klachten ervaart (zoals angst en somberheid), van wie 12 procent in ernstige mate. Deze groep ondervindt stress, prestatiedruk en slaapproblemen, en er is een sterke samenhang tussen deze factoren en een verminderde mentale gezondheid. Daarnaast blijkt dat zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak is bij jongeren onder de 30 jaar (cijfers CBS). In 2022 kwamen 308 jongeren om het leven door zelfdoding, vijftien meer dan een jaar eerder. Het aantal zelfdodingen onder mannen is al jaren ongeveer twee keer zo hoog als onder vrouwen. Van de in totaal 1916 mensen die in 2022 een einde aan hun leven maakten, waren er 1315 man. Het NOS besteedde hier afgelopen week nog aandacht aan met een artikel over een vriendengroep die twee jonge mannen verloor door zelfdoding.

ECIO is het Nederlandse en landelijke expertisecentrum voor inclusief onderwijs voor studenten met een beperking en studentenwelzijn. In ons werk om het studentenwelzijn te vergroten – we werken bijvoorbeeld samen met mbo-scholen waar we het taboe op psychische problematiek bespreekbaar maken in de klas – merken we dat nog veel studenten last hebben van het taboe op psychische problematiek, met name onder jonge mannen. Het is tenslotte niet ‘mannelijk’ om over je gevoel te praten. Uit onderzoek blijkt dat (jonge) vrouwen vaker een slechtere psychische gezondheid ervaren, maar dat incidentie van psychische problematiek niet verschilt tussen mannen en vrouwen. Daarnaast zoeken vrouwen sneller professionele hulp dan mannen en is het zorggebruik hoger onder vrouwen. Tegelijkertijd zien we in cijfers dat mannen vaker suïcide plegen dan vrouwen en dat er een toename is te zien onder jonge mannen (CBS: Toename zelfdoding onder jonge mannen in 2021 | 113). Dit kan verwijzen naar dat (jonge) mannen minder vaak hun problemen bespreekbaar maken en pas later naar hulp zoeken. In België werd hierover een speciale campagne gelanceerd door het suïcide expertisecentrum in Vlaanderen "Kom uit je kop": nieuwe campagne moet mannen aanzetten om hulp te zoeken bij donkere gedachten | VRT NWS: nieuws. Een relevant thema om samen in de bijeenkomst verder uit te diepen en te bespreken hoe we hier in het onderwijs aandacht voor kunnen hebben.

Programma lunchbijeenkomst mentale gezondheid mannen

11:30 – 11:45 Welkom door Joyce van der Wegen van Expertisecentrum inclusief Onderwijs (ECIO)

11:45 – 12:05 Optreden Strijkplank poëzie door Bjorn Blom en Alex Panhuizen  

12:05 – 12:20 Wrap-up onderzoek mentale gezondheid jongeren en genderverschillen door onderzoeker studentenwelzijn Jolien Dopmeijer, Trimbos-instituut

12:20 – 12:50 Panelgesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Met onder andere aanwezig:

  • Elias Balt, 113 Zelfmoordpreventie
  • Stichting ‘We zien mekaar’ afgelopen week in het nieuws bij NOS en Jinek
  • Joram van Velzen, voorzitter Landelijke Studentenvakbond
  • Steven Elders, gemeenteraadslid Den Bosch en actief rondom jongerenwelzijn
  • Studenten van het landelijk initiatief ‘Lieve Mark’
  • Thomas Bijl, oud bestuurslid studentinitiatief ‘Frisse Gedachtes’ en doet op dit moment onderzoek naar dit thema bij MIND-Us
  • Jamilla Beter, afstudeeronderzoek afgerond op dit thema bij stichting MIND

12:50 – 13:30 Lunch en netwerken

Neem voor meer informatie contact op met Joyce van der Wegen, +31 6-15821724, jwegen@cinop.nl

Meer binnen de rubriek Onderwijs